Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská klimatická iniciatíva žiada vládu o okamžité riešenie pre úsporu energií

Prechod na čistejšiu energiu si vyžiada miliardové investície

Slovenská klimatická iniciatíva vydala vyhlásenie k aktuálnej situácii v oblasti energií. Žiada v ňom slovenskú vládu o prijatie príslušných opatrení.

Ako uviedla Kateřina Chajdiaková, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy: „Celý demokratický svet dnes okrem krátkodobých ekonomických sankcií uvažuje aj o tom, ako v strednodobom a dlhodobom horizonte znížiť svoju závislosť na dovozoch ruského plynu, ropy, či jadrového paliva. Sme presvedčení, že v tejto oblasti Slovensko nesmie byť výnimkou.“

Od vlády Slovenskej republiky Slovenská klimatická aliancia očakáva, že podporí zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a opatrenia, ktoré využívajú fosílne palivá považovala za striktne dočasné.

Z hľadiska strednodobých opatrení žiada vládu urýchlene nastaviť a spustiť dotačné schémy pre oblasti s využitím európskych fondov v podpore využívania domáceho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, vo zvyšovaní energetickej efektívnosti a inovácií v oblasti budov a v prechode na teplárenstvo štvrtej generácie.

Z hľadiska dlhodobých cieľov žiada vládu o revíziu dôležitých dokumentov ako Integrovaný energetický a klimatický plán ako aj premenu Nízkouhlíkovej stratégie na Bezuhlíkovú stratégiu.

Ako uzavrela Chajdiaková: „Navrhované opatrenia sú plne v súlade s cieľmi dekarbonizácie do roku 2050 a zníženia emisií o 55 % do 2030. Sme presvedčení, že čím skôr bude Slovensko schopné začať pracovať na riešeniach s okamžitým výsledkom a prepracovať svoje strategické energetické dokumenty, tým skôr budeme reálne schopní začať realizovať konkrétne zmeny v praxi.“

Viac informácií:

Žiadame vládu o okamžité riešenia pre úsporu energií!

Zdroj: https://www.energia.sk; https://klimatickainiciativa.sk, zverejnené: 14. 3. 2022, autor: rpa