Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská firma Tachyum transformuje čipový priemysel v Európe

V súčasnosti je EÚ silne závislá od dodávateľov čipov z krajín mimo EÚ, keďže má len 10 % globálneho výrobného trhu. Nedostatok polovodičov na trhu ovplyvnil široké spektrum odvetví od automobilového priemyslu až po zdravotníctvo. S procesormi Tachyum Prodigy® môže Európa dosiahnuť technologickú suverenitu.

Rodina univerzálnych procesorov Tachyum Prodigy® transformovala procesorový priemysel so svojou revolučnou novou architektúrou, ktorá prináša bezprecedentný výkon, efektívnosť a škálovateľnosť. Práve preto vybrala Slovenská republika túto spoločnosť na účasť v najnovšom podaní na IPCEI (Important Projects of Common European Interest) v rámci ktorého by mali vzniknúť Prodigy 2 pre HPC/AI. Koncepcia projektu Tachyum IPCEI „Accelerating Prodigy 2, an EU Processor“ sa zaoberá naliehavou potrebou konkurencieschopného procesora. Tento európsky grant urýchli vývoj procesora Tachyum Prodigy® druhej generácie pre HPC/AI v 3-nanometrovom vyhotovení, ktorý umožní 1 AI Zettaflop/viac ako 10 Double Precision Exaflops. teda s výpočtovou silou na úrovni mozgu do roku 2024 za približne 600 miliónov EUR.

Európska komisia navrhla komplexný súbor opatrení na posilnenie svojho polovodičového ekosystému. Opatreniami chce zvýšiť jeho odolnosť a zabezpečiť zásobovanie procesormi a znižiť vonkajšiu závislosť. Celkovo do tejto politiky investuje viac ako 43 miliárd EUR do roku 2030.

EuroHPC – Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku ​​je spoločnou iniciatívou krajín EÚ a súkromných partnerov s cieľom vyvinúť superpočítač svetovej triedy. Rýchlejšia a udržateľná rýchlosť výpočtov pre AI sa považuje za rozhodujúcu pre pokrok vo všetkých aspektoch ľudského života – od rýchlejšieho objavovania liekov a vakcín vývoja, až po hodnotenie vplyvu zmeny klímy, predpoveď počasia a personalizovanú medicínu. S univerzálnym procesorom Tachyum Prodigy prinesie Slovensko prelomový produkt, ktorý bude mať hlboký vplyv na globálne záujmy s dopadom na ekonomiku, globálnu bezpečnosť, životné prostredie a budúcnosť ľudstva.

Strategická suverenita

EÚ spotrebúva 30 % svetových výpočtových zdrojov, no prevádzkuje len 6 % celosvetových výpočtových zdrojov. Až 84 % údajov sa spracúva mimo EÚ. Európska AI je dnes v rukách iných krajín, ktoré nie sú v súlade so záujmami EÚ. EÚ musí túto situáciu riešiť v záujme pokroku, ako aj európskej bezpečnosti. Tachyum čipy na duálne použitie -komerčné/vládne to pomôžu dosiahnuť a môžu dostať EÚ na popredné miesto v oblasti superpočítačov a na trhu dátových centier.

Zdroj: www.tachyum.com, pew, 23.3.2022