Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská firma Spacemanic bude zabezpečovať stavbu a vypustenie vesmírnej družice Planetum1

Spacemanic bude pre Pražskú Hvězdárnu a planetárium zabezpečovať stavbu a vypustenie družice Planetum1. Štart družice bol oznámený na festivale kozmických aktivít Czech Space Week. Družica bude primárne slúžiť pre výučbu. Riadiace centrum v pražskom planetáriu bude otvorené pre školské exkurzie a workshopy, na ktorých sa žiaci zo stredných a základných škôl zoznámia s kozmickým priemyslom.

Družica Planetum1 patrí do triedy Cubesat

Zakladateľ Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a spoločnosti Spacemanic, Jakub Kapuš: “Planetum je jedna z najprogresívnejších inštitúcií ktoré poznám a robia vynikajúcu prácu v oblasti vzdelávania a popularizácie astronómie a ďalších prírodných vied. Zároveň v popularizácii kozmonautiky a aj pri rozvoji space aktivít a priemyslu v ČR. Je mi teda cťou, že pre túto spoluprácu sme boli oslovení práve my a chcem veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť a dôveru ktorá v nás bola vložená.”

Zdroj: www.novinky.cz, publikované 10.11.2021, pew