Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slovenská akadémia vied odovzdala Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách

Zľava podpredseda SAV J. Koppel, ocenení M. Omastová a I. Lacík a podpredseda SAV K. Marhold.
Zľava podpredseda SAV J. Koppel, ocenení M. Omastová a I. Lacík a podpredseda SAV K. Marhold. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča zriadilo Predsedníctvo SAV roku 1982 a udeľuje ju za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

Pri príležitosti životných jubileí ako ocenenie doterajšej vedeckej práce v Slovenskej akadémii vied (SAV) si 2. júna 2022 prevzali z rúk podpredsedu SAV pre legislatívu a ekonomiku Juraja Koppela čestné plakety SAV Dionýza Ilkoviča Ing. Mária Omastová, DrSc., a Ing. Igor Lacík, DrSc., dlhoroční pracovníci Ústavu polymérov SAV, v. v. i. Pri slávnostnom udeľovaní plakety boli prítomní aj podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied Karol Marhold, členovia Predsedníctva SAV Ľubica Lacinová a Tomáš Hromádka.

Výskum polymérnych kompozitov a nanokokompozitov

Mária Omastová je uznávaná chemička a odborníčka v oblasti makromolekulovej chémie.

Od roku 2009 je vedúcou oddelenia kompozitných materiálov a od roku 2011 buduje Výskumné a demonštračné laboratórium röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie. V súčasnosti pôsobí ako vedúca vedecká pracovníčka v Ústave polymérov.

Mária Omastová patrí medzi významné predstaviteľky materiálového výskumu v oblasti makromolekulovej chémie, vo výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na interdisciplinárny výskum polymérnych kompozitov a nanokompozitov. Ako vyzdvihol Tomáš Hromádka, člen Predsedníctva SAV: „V posledných rokoch je jednou z jej dominantných tém aj výskum nových druhov nanomateriálov napríklad pre diagnostiku a cielenú liečbu rakovinových ochorení.“

Cieľom jej tímu je vytvoriť nové druhy materiálov s novými zaujímavými vlastnosťami. Vodivé polyméry sa často využívajú pri výskume solárnych článkov, kde sa používajú ako elektródy. Tím Márie Omastovej používa nové hybridné materiály s polymérnou matricou a nanočasticami ako elektródy v solárnych článkoch, kde nahradili drahú platinu.

Význam výskumnej a vedecko-organizačnej činnosti potvrdzujú aj rôzne významné ocenenia – Vedkyňa roka 2016, Pribinov kríž I. triedy udelený prezidentom SR v roku 2019 a účasť vo finále súťaže ESET Science Award v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2020.

Bližšie informácie sa dozviete aj z rozhovoru, ktorý s ňou robila Veda na dosah pri získaní ocenenia Vedkyňa roka SR 2016.

V ďakovnej reči Mária Omastová zvýraznila, akú významnú úlohu v jej vedeckom živote zohral samotný Ústav polymérov SAV. Ako konštatovala vedkyňa: „Na ústave som našla nielen vedecké zázemie, ale aj ľudský prístup a takmer rodinné prostredie. Som veľmi rada, že v ústave už máme rovnakých vedeckých zanietencov, ktorí budú v našej práci pokračovať.“

Tvorba ochranného obalu – mikrokapsúl – pri liečbe cukrovky

Ako konštatoval Tomáš Hromádka, vedúci vedecký pracovník a vedúci oddelenia pre výskum biomateriálov Ústavu polymérov SAV: „Igor Lacík patrí medzi výrazné osobnosti výskumu v oblasti biomateriálov pre bunkové terapie a implantovateľných materiálov.”

Ako zdôraznil Hromádka: „Ďalšie smerovanie jeho výskumu sa upriamilo na poznanie zákonitostí v kinetike a mechanizme radikálovej polymerizácie vo vodnej fáze, nielen vo forme základného výskumu, ale aj aplikovateľných výsledkov, čoho potvrdením je dlhoročný kontraktový výskum pre globálne chemické a farmaceutické firmy.“ Ďalej uviedol, že projekty a spolupráce, ktoré Igor Lacík začal a rozvinul, pomohli získať silné meno ústavu v témach súvisiacich s kinetikou radikálovej polymerizácie a vývoja polymérnych mikrokapsúl v liečbe cukrovky. Tieto oblasti výskumu doteraz predstavujú kmeňové témy Ústavu polymérov SAV.

Pri transplantácii zdravých pankreatických ostrovčekov je dnes ešte nutné podávať imunosupresíva, aby sa nestalo, že ľudský organizmus neprijme tieto, pre telo cudzie bunky. Lacík so svojím tímom vytvára pomocou polymérnej chémie okolo ostrovčekov ochranný obal – proces, zvaný enkapsulácia. V ochrannom obale môžu bunky štandardne fungovať. Dostáva sa k nim kyslík, glukóza a dokážu vylučovať inzulín, metabolity. Zároveň cez obal neprechádzajú zložky imunitného systému, ktoré by transplantované bunky rozpoznali, zničili a vylúčili z organizmu.

Významné sú aj popularizačné aktivity Igora Lacíka, a to založenie neziskového fondu Cukrovka a šírenie osvety v liečbe tejto rozšírenej a nepríjemnej civilizačnej choroby.

Za svoj prínos dostal Igor Lacík mnohé významné ocenenia, napríklad Osobnosť vedy a techniky SR 2018, Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii medicína a veda a bol účastníkom finále súťaže ESET Science Award 2019 v kategórii výnimočná osobnosť vedy. V neposlednom rade je aj nositeľom ceny Predsedníctva SAV za popularizáciu vedy v roku 2015.

V roku 2018 s ním robila Veda na dosah rozhovor pri príležitosti získania Ceny za vedu a techniku v kategórii osobnosť vedy a techniky.

Ako uviedol po prevzatí čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča Igor Lacík: „Neviem si predstaviť lepší životný osud ako robiť to, čo teraz – vedu.“ Ďalej dodal pri ďakovaní za ocenenie: „Je šťastie robiť to, čo ma baví, a i prekážky, s ktorými sa dennodenne stretávame, sa potom prekonávajú oveľa ľahšie či s úsmevom.“

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 9. 6. 2022, autor: rpa