Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slováci prišli na skvelý spôsob, ako využiť staré autobatérie

Projekt regenerácie starých batérií v ZTS – Výskum a vývoj v Dubnici nad Váhom. Zdroj: TASR

Dubnická spoločnosť ZTS – Výskum a vývoj prišla s unikátnym projektom regenerácie použitých batérií z elektromobilov. Po splnení kvalitatívnych kritérií Európskej únie získala financie z ministerstva hospodárstva SR.

Vytvárajú batériové moduly

Ako informoval predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik, inovácia je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation, podporili ju nenávratným finančným príspevkom vo výške 14,9-milióna EUR. Ide o jeden zo 42 jedinečných európskych projektov.

Spoločnosť ZTS VV vyrobí z vyradenej opotrebovanej batérie batériový modul s garantovanou životnosťou a parametrami určenými na využitie prioritne v energetickom sektore v menej dynamických aplikáciách.

Prispejú k našej energetickej nezávislosti

Realizácia projektu prispeje k energetickej nezávislosti Slovenska a Európy, posilní cirkulárnu ekonomiku, prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov.

Ako uviedol Králik: „Naše inovácie menia pohľad na využiteľnosť starších, v automobilovom svete nepoužiteľných batérií z elektromobilov. V rýchlorastúcom segmente elektromobility významne predĺžia životný cyklus batérií a prispejú k zníženiu produkovaných emisií pri výrobe nových článkov.“

Projekt bude podľa neho prínosný aj pre slovenské vysoké školstvo a vedu. Na výskume a vývoji projektu sa podieľajú slovenské univerzity a vzniká tak most medzi akademickým výskumom a jeho praktickým využitím. Projekt tiež prispeje k vytvoreniu desiatok pracovných miest.

Spoločný európsky projekt

Projekt s názvom “European Battery Innovation” spoločne pripravili Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Dvanásť členských štátov poskytuje financovanie až vo výšky niekoľkých miliárd EUR, pričom sa očakáva, že verejné financovanie pritiahne ďalšie miliardy zo súkromných investícií. 

Zdroj: TASR; SARIO, zverejnené: 21. 3. 2022, autor: rpa