Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Slávnostná prednáška AV ČR predstavila možnosti nukleárnej medicíny

Ondřej Lebeda z Ústavu jaderné fyziky AV ČR
Ondřej Lebeda z Ústavu jadrovej fyziky AV ČR. Zdroj: https://www.avcr.cz

Výskum rádionuklidov má za sebou dlhý a fascinujúci vývoj. Ich objav začali fyzici, využitie ale našiel v technike, biológii a medicíne. Práve spojnicu medzi fyzikou a medicínou poodhalila slávnostná prednáška Ondřeja Lebedu z Ústavu jadrovej fyziky AV ČR, ktorá sa uskutočnila 4. apríla 2022 o 16:00 v Knižnici AV ČR na Národnej v Prahe. Záujemcovia si môžu pozrieť celú prednášku aj zo záznamu na webe Českej televízie.

V súčasnej medicíne majú rádionuklidy svoje nezastupiteľné miesto. Využívajú sa napríklad pri liečbe ochorení štítnej žľazy a nenahraditeľné sú aj v liečbe rôznych typov karcinómu. Na ich vlastnostiach je postavené celé jedno lekárske odvetvie: nukleárna medicína. Využívajú sa v diagnostike, liečbe aj výskume.

Tieto látky prechádzajú spontánnym rádioaktívnym rozpadom a uvoľňujú takzvané gama žiarenia. V prírode sa vyskytujú ako produkt kozmických javov, vznikajú napríklad pri výbuchu supernov. Na Zemi ich nájdeme v podobe prvkov ako je rádium alebo polonium. Prirodzene sa tvoria aj v našej atmosfére vplyvom kozmického žiarenia.

Vo svojej slávnostnej prednáške nazvanej Podivuhodný svet rádionuklidov: od fyziky k medicíne sa Ondřej Lebeda z Ústavu jadrovej fyziky AV ČR venoval aplikáciám týchto látok v medicíne a pri liečbe nádorových ochorení. Zároveň poslucháčov prevedol aj fascinujúcim historickým vývojom našich znalostí o rádionuklidoch, ktorý začal na prelome 19. a 20. storočia. Počas svojho exkurzu tak prepojil odbory jadrovej a lekárskej fyziky, rádiofarmaceutiky a rádioterapie.

Ondřej Lebeda je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti výskumu a vývoja rádiofarmák v Ústave jadrovej fyziky AV ČR. Venuje sa napríklad meraniu excitačných funkcií jadrových reakcií a príprave rádionuklidov pre rádiofarmaká a fyzikálny výskum. Svojou prácou sa okrem iného významne podieľa na úspechoch medzinárodného projektu KATRIN na stanovenie kľudovej hmotnosti neutrína. Je autorom a spoluautorom viac ako siedmich desiatok prác v medzinárodných impaktovaných časopisoch.

Viac informácií o pôsobení Ondřeja Lebedu:

Zdroj plynného kryptonu z ÚJF je již v Karlsruhe
Měření hmotnosti neutrina

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 5. 4. 2022, autor: rpa