Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Skvelý začiatok nového programu Erasmus+ v roku 2021

Začiatok nového programu Erasmus+. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Sľúbených bolo viac financií, ale v prvom roku prepracovanej schémy študentskej mobility EÚ dostali univerzity menej, takže študenti čelia neistote ohľadom ich grantov. Takéto škrty sa dali očakávať, keď začnú platiť nové pravidlá.

Vynovený sedemročný program študentskej mobility Erasmus+ mal v roku 2021 ťažký štart po tom, čo dlhé rokovania o rozpočte EÚ oddialili prvé výzvy. Univerzity sa snažili posielať svojich študentov na výmenné pobyty, pretože počet tých, ktorí chceli študovať v zahraničí, sa vrátil na úroveň pred pandémiou.

A to aj napriek tomu, že keď Európska komisia v marci 2021 s fanfárami spustila program Erasmus+, sľubovala dvojnásobok rozpočtu oproti predchádzajúcim siedmim ročníkom, a to 26,2-miliardy EUR. Bol tam aj prísľub, že program bude dostupnejší pre študentov zo znevýhodneného prostredia, pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre ostatných, ktorí doteraz mali problém využiť financovanie mobility študentov EÚ.

Oneskorenia znamenali, že v prvom roku Erasmus+ pridelil 705-miliónov EUR, čo je pokles z 930-miliónov EUR v roku 2020. To spôsobilo problémy univerzitám, ktoré očakávali, že dostanú viac peňazí.

Ako uviedla Ivana Didak, senior policy officer z Guild of European Research-Intensive Universities: „Očakávame, že tento rozpočet vždy narastie a urobíte odhad založený na počte študentov [financovaných] v predchádzajúcom roku.“ Univerzity boli povzbudzované, aby vyčerpali zvyšné prostriedky z predchádzajúcich rokov, a kým to niektorým fungovalo, iným to v súvahe zostalo málo.

Žiakov zasiahol neistý začiatok programu. Juan Rayón González, prezident Erasmus Student Network, povedal, že mnohí študenti sa zúčastnili výmeny bez toho, aby vedeli, či majú štipendiá zabezpečené. Ako dodal: „Niektorí si neboli istí, či vôbec dostanú granty. Iní nevedeli, či môžu ísť v druhom semestri.“

Rôzne skúsenosti

Predtým, ako univerzity dostanú finančné prostriedky EÚ na vyslanie svojich študentov na semester do zahraničia, urobia ročné prognózy, koľko výmen budú musieť financovať. Zvyčajne dochádza k miernemu zvýšeniu rozpočtu a počtu študentov.

V roku 2021, keď sa rozbehol nový program Erasmus+, Európska komisia pridelila nižší rozpočet ako v predchádzajúcom roku, pričom zdôvodnila, že od roku 2020, keď pandémia zníži dopyt, bude prebytok. Po dvoch rokoch neistoty a prerušovaných výmen však niektoré inštitúcie mali na študentskom účte Erasmus+ menej peňazí ako iné.

Aby sa tomu zabránilo, Komisia povolila určitú flexibilitu. Univerzity by napríklad mohli využiť peniaze z iných častí programu Erasmus+ na financovanie výmen. Mnohí použili peniaze určené pre prichádzajúcich študentov na vyslanie svojich študentov do zahraničia.

Ako uviedla Didak: „Sú to rýchle riešenia, ale toto nie je to, o čom by program mal byť, najmä keď vieme, že je k dispozícii dostatok financií.“

Niektoré vlády sa rozhodli preklenúť medzery vo financovaní. Írska vláda poskytla počas dvoch rokov 7-miliónov EUR, aby umožnila viacerým študentom odísť do zahraničia.

Rakúsko pomohlo aj komunálnym spoločnostiam, ktorým nezostali finančné prostriedky. Ako uviedla Karin Krall, inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus na Medzinárodnej kancelárii Viedenskej univerzity: „Bola to ťažká situácia, ale veľmi sa zlepšila. Národná agentúra poskytla určitý štátny rozpočet, takže situácia sa zlepšila.“

Pre študentov sa to všetko premietlo do oneskorenia pri získavaní financií a neistoty, či im vôbec bude dovolené ísť na pobyt. Zatiaľ čo približne 27 % študentov vo všeobecnosti dostane grant aspoň jeden mesiac po nástupe do školy, tento rok v niektorých krajinách počet a pochybnosti o financovaní oveľa vzrástli.

Didak dodala, že mnohé univerzity očakávali problémy počas prechodu zo starej schémy Erasmus na novú a boli opatrné pri organizovaní výmen na rok 2021. Niektoré žiadali o menej peňazí a plánovali menej výmen. Iní očakávali nižší rozpočet, a tak požiadali o viac peňazí ako zvyčajne.

Univerzita v Barcelone uviedla, že situácia „nie je dramatická“, pretože bola dobre pripravená a mala pomerne veľa zrušení. Ako uviedol Raul Ramos, prorektor pre medzinárodnú politiku: „Problémom je, keď nemáte kapacitu reagovať.“

Chytený v byrokracii

Nový Erasmus+ je dosť odlišný od svojho predchodcu v tom, že sa viac zameriava na zmiešanú mobilitu, ktorá umožňuje študentom vykonávať časť výmeny na diaľku, a granty pre účastníkov so zdravotným postihnutím, tých, ktorí prichádzajú zo vzdialených miest alebo zo znevýhodneného prostredia a migrantov, vrátane predbežné platby za počiatočné náklady na účasť.

Tí, ktorí cestovali s peniazmi zo starého programu, nemali nárok na žiadne aktualizácie v novom. To viedlo k zmätku, uviedol Rayon.

Ako dodal Rayon: „Tento rok máte študentov z predchádzajúcich výziev Erasmus+ a nového programu. Je to dosť problematické kvôli byrokracii. Táto kombinácia zmätkov viedla k mnohým problémom na mieste.“

Hoci sa pri prechode medzi programami očakávajú určité nezrovnalosti, tentoraz to zhoršilo neskoré zverejnenie podrobností. V čase, keď boli univerzity na vrchole pravidiel a predpisov, niektorí študenti už absolvovali jesenný výmenný pobyt.

Ako doplnil Rayon: „Problémom bolo, že mnohé [výmeny] sa už začali, študenti sa dostávali do mätúcich situácií, a preto sme stále dostávali sťažnosti.“

Urobte si čas

Dobrou správou je, že študenti financovaní z predchádzajúceho rozpočtu o príliš veľa neprichádzajú. Univerzity sa stále pripravujú na prevzatie všetkých nových funkcií nového Erasmus+.

Napríklad KU Leuven začne pilotnou prevádzkou zmiešanej mobility. Univerzita počas pandémie poskytla plne online vzdelávanie a teraz plánuje otestovať niekoľko online programov so študentmi na fakulte inžinierskych technológií.

Peter Lievens, prorektor KU Leuven pre medzinárodnú politiku, uviedol, že tlak na kombinovanú mobilitu pomáha rozvíjať technologickú chrbticu potrebnú na ďalšie umožnenie týchto programov a prispeje k práci KU Leuven s ďalšími univerzitami v jej univerzitnej aliancii UNA Europa financovanej Erasmom. Ako dodal Lievens: „Je to jedna z tém, ktorá je vysoko na programe našej európskej univerzitnej aliancie, kde naozaj chceme, aby sa z toho stal nástroj, ktorý sa dá použiť všade.“

Podobne ani Viedenská univerzita sa neponáhľa s plnou implementáciou zmiešanej mobility. Ako uviedla Krall: „Všetky nariadenia a špecifické informácie o nových schémach boli zverejnené dosť neskoro, takže sme chceli začať v malom, aby sme videli, aké sú výzvy, aké sú problémy, a nezačínať s množstvom krátkodobých programov a zistiť, veci nefungujú tak, ako sme si predstavovali.“

To isté platí pre Barcelonskú univerzitu, ktorá plánuje začať v malom rozsahu a potom rozvíjať programy zmiešanej mobility. Ako uviedol Ramos: „Príprava je náročná, pretože musíme myslieť na pridanú hodnotu. Poskytuje riešenie profilu študentom, ktorí to nemohli robiť tradične.“

Študentské združenie uprednostňuje pomaly, ale isto sa pohybujúce univerzity. Ako dodal Rayon: „Tieto nové prvky, ktoré má Erasmus, môžu byť veľmi prospešné, je veľmi dôležité, aby sa usmernenia implementovali najmä pre zmiešanú mobilitu.“

Jediná dobrá vec, ktorá z pandémie vzišla, je, že zamestnanci univerzity sú oveľa otvorenejší výučbe na diaľku ako pred pandémiou, keď sa začali práce na novom programe Erasmus+, poznamenala Krall.

Ďalší rok

V budúcom roku sa rozpočet na mobilitu pravdepodobne zvýši na približne 997-miliónov EUR a harmonogram by sa mal vrátiť do normálu. Univerzity dúfajú v nadchádzajúce roky Erasmus+. Ako doplnil Rayon: „Podľa toho, čo vieme, väčšina problémov, ktoré teraz máme, bude vyriešená.“

Pretrvávajú obavy z toho, že financovanie mobility sa v nadchádzajúcich rokoch výrazne zvýši, pričom sa očakáva, že nový Erasmus+ prinesie úžitok 12-miliónom ľudí, čo je trikrát viac ako jeho predchodca. To znamená, že univerzity musia rýchlo vybudovať kapacitu, aby mohli posielať viac študentov na výmenné pobyty.

Rayon tiež poznamenal, že na doplnenie programu Erasmus+ v prípade potreby by mali existovať národné finančné prostriedky a zdôraznil, že je dôležité zamerať sa na vyplatenie grantov študentom skôr, ako vyrazia.

Z aktuálneho pohľadu sa zdá, že druhý ročník Erasmus+ bude plynulejší. Prechod z jedného programu do druhého nie je nikdy jednoduchý. Ako dodala na záver Krall: „Bolo to dosť frustrujúce, ale tento prechod je vždy veľmi ťažký.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 4. 3. 2022, autor: rpa