Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Skončili sa návštevy medzinárodných hodnotiacich panelov na pracoviskách SAV

Hodnotiaci panel pre ústavmi 3. oddelenia vied. Zdroj: https://www.sav.sk

Od septembra do novembra 2022 pokračovala akreditácia ústavov SAV 2016 – 2021 návštevami hodnotiacich panelov v organizáciách SAV. Súčasťou boli diskusie s jednotlivými akademickými obcami, ako aj so zástupcami mladých vedcov. Definitívne výsledky akreditácie budú známe vo februári 2023.

Ako prvé absolvovali stretnutia s hodnotiacim panelom ústavy 2. oddelenia vied. Hodnotenie ústavov prvého oddelenia vied SAV sa uskutočnilo 17. – 22. októbra 2022. Podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Martin Venhart vyzdvihol pripravenosť riaditeľov, predsedov vedeckých rád, ako aj akademických obcí, ktorá prispela k hladkému priebehu návštev. Ako dodal M. Venhart: „Domácu úlohu si splnili naozaj perfektne. Diskusie s panelom boli veľmi poučné aj pre akademické obce a myslím si, že si z nich mohli odniesť viacero podnetov, ktoré sa určite objavia aj v hodnotiacich hárkoch.“

Hodnotiaci Panel 1 viedol prof. Helmuth Weissert (ETH Zurich), ďalšími členmi boli prof. Valeria Nicolosi (University of Dublin), prof. Bart De Moor (Katholieke Universiteit Leuven), prof. Martin Pohl (University of Geneva) a prof. Jaroslav Fabián (University of Regensburg).

Ako zdôraznil M. Venhart: „Panel bol absolútne profesionálny. Boli to vedci tej najvyššej svetovej úrovne. Veľmi vysoko oceňujem fakt, že ku diskusiám na ústavoch pristupovali veľmi komplexne. Zároveň sa náš panel vôbec nezaoberal scientometrickými parametrami. Z mojich osobných diskusií vyplynulo, že títo ľudia považujú spôsoby hodnotenia založené na scientometrii za prekonané. Nestretol som sa ani s tým, že by išli naše ústavy hodnotiť na základe týchto počtov.“

Počas hodnotenia ústavov 1. oddelenia vied sa uskutočnil aj seminár o transfere výsledkov výskumu SAV do praxe. Ako uviedol podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. Peter Samuely: „Duševné vlastníctvo vytvorené na akadémii, ako sú patenty a autorské práva, získajú po prechode našich organizácií na verejné výskumné inštitúcie veľkú pridanú hodnotu a zlepšia našu pozíciu pri spolupráci so súkromnou aj verejnou sférou.“ Seminár, na ktorom sa zúčastnili vedci SAV zo všetkých troch oddelení vied, ako aj zástupcovia Kancelárie pre technologický transfer SAV, viedla členka Metapanelu dr. Špela Stress (University of Ljubljana), ktorej úlohou počas akreditácie bolo práve mapovať túto oblasť v činnosti vedeckých organizácií SAV a navrhovať jej ďalšie zlepšenia.

Od 7. do 11. novembra 2022 sa konalo hodnotenie ústavov a centier tretieho oddelenia vied SAV. Panelu predsedal prof. Wim van den Doel, historik z University of Leiden. Ďalším členmi panelu boli: prof. Balázs Kiss (Center for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest), prof. Özen Nergis Dolcerocca (University of Bologna), prof. Ortwin de Graef (Doctoral School Humanities & Social Sciences, KU Leuven) a prof. Markéta Křížová (FF Univerzity Karlovej, Praha).

Ako zosumarizoval akreditáciu ústavov a centier 3. OV člen Predsedníctva SAV Michal Kšiňan: „Akreditácia prebehla veľmi hladko vďaka dobrej organizácii a ústretovosti ústavov. Bol som pozitívne prekvapený z kvalitnej prezentácie jednotlivých ústavov, ako aj šírky ich výskumných tém. Pre väčšinu riaditeľov či prezentujúcich to bola pochopiteľne stresujúca situácia, ale členovia hodnotiaceho panelu sa snažili navodiť priateľskú atmosféru, čo sa im aj vo väčšina prípadov podarilo.“

Členovia hodnotiaceho panelu podľa neho adresovali jednotlivým organizáciám konštruktívnu kritiku v snahe skvalitniť ich aktivity. Ako dodal M. Kšiňan: „Samozrejme, väčšinu ústavov bude zaujímať výsledná známka, ale pre mňa boli najzaujímavejšie ich podnety a komentáre.“ Rovnako ako pri 1. oddelení vied SAV členovia panelu scientometrii a štatistike nevenovali veľkú pozornosť. „Považujem to za mimoriadne pozitívne a navyše to je aj v súlade s najnovšími trendmi hodnotenia,“ doplnil M. Kšiňan.

Členovia hodnotiaceho panelu najmä vyzývali ústavy zadefinovať si svoj predmet výskumu, vďaka čomu budú môcť lepšie nastaviť svoju výskumnú politiku. „Miestny výskum špecificky slovenských kultúrnych čŕt je rovnako dôležitý ako globálne témy, a preto je dôležité sprístupňovanie výsledkov tohto výskumu v cudzích jazykoch. Pochopiteľne, to treba robiť kvalitne a hľadať prieniky, paralely či zaradiť miestny výskum do širšieho kontextu,” zhrnul dojmy z návštev panelu na pracoviskách v 3. oddelení vied Michal Kšiňan.

Metapanel dospeje k definitívnym výsledkom hodnotenia 13. decembra 2022 na zasadnutí v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. V stredu 14. decembra 2022 tieto výsledky prerokuje akreditačná komisia a následne 15. decembra aj Predsedníctvo SAV. V pondelok 19. decembra 2022 budú hodnotenia distribuované riaditeľom a riaditeľkám ústavov a centier SAV alebo nimi povereným zástupcom. Od 20. decembra 2022 začne plynúť lehota 21 pracovných dní, počas ktorej sa budú môcť odvolať. Prípadné odvolania prerokuje akreditačná komisia 24. januára a na mimoriadnom zasadnutí 31. januára 2023 aj Predsedníctvo SAV. Definitívne výsledky budú verejnosti predstavené začiatkom februára 2023. Ich súčasťou budú tiež všeobecné odporúčania Metapanelu pre SAV, ale aj ďalších aktérov vedy a výskumu na Slovensku.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 8. 12. 2022, autor: rpa