Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Silnejší hlas slovenskej vedy v Európe. Pomáha priama komunikácia a odhodlanie

Naši vedci a inovátori dokazujú, že byť aktívnou súčasťou európskej vedy a výskumu je možné. Vďaka svojim projektom úspešne predstavujú slovenský inovačný potenciál a podieľajú sa na pokroku toho európskeho. Ten v súčasnosti najviac reprezentuje rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národnej kancelárie Horizontu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska v programe Horizont Európa.

V poradí deviaty európsky rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont Európa – je príležitosťou pre vedcov a vedecké tímy, ako spoločne nachádzať inovatívne riešenia pre dnešnú spoločnosť.

A tie vznikajú aj u nás, na Slovensku. Skúsenosti tých, ktorým sa to podarilo hovoria, že úspech sa nie vždy dostaví „na prvú.“ Nevzdať to a projekt vylepšovať je v tomto prípade viac než kľúčové.

Práve Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako sídlo Národnej kancelárie Horizontu a priamych Národných kontaktných bodov, vďaka svojim odborným konzultáciám či informačným podujatiam pomáha v týchto dôležitých procesoch.

„Našou úlohou je prepojiť týchto desať ľudí s našimi vedcami konkrétne. To znamená neposielať len nejaké výzvy mailom, ale skutočne sa s nimi kontaktovať a hľadať s nimi možné riešenia pre grantové schémy Horizontu Európa,“ upresňuje Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

„Celý program Horizont Európa je budovaný na celkoch. … Veda je momentálne súbor mnohých profesií a mnohých partnerov, ktorí vytvoria synergické pôsobenie. Mojím zámerom je, aby sa na Slovensku vytvárali konzorciá špičkových ľudí,“ dodáva.

Podávanie žiadostí do programu Horizont Európa zo Slovenska podporuje aj JeanEric Paquet,generálny riaditeľ Výskumu a inovácií Európskej komisie: „Teraz, keď sme spustili náš program Horizont Európa, chcem Vás povzbudiť, aby ste sa zapájali a stali sa súčasťou spoločného európskeho úsilia. Aby ste poskytovali svoje odborné vedomosti, ale aj riešenia na najväčšie spoločenské výzvy, ktorým čelíme v Európe, ale aj na Slovensku.“

Viac vo videu nižšie