Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Sieť výskumných pracovníkov je kľúčom k budovaniu Európskeho výskumného priestoru

Sieťovanie je nevyhnutným predpokladom hľadania partnerov pri uchádzaní sa o financovanie z programu Horizont Európa. Mal by to byť základný kameň obnoveného jednotného trhu pre výskum, uviedol Paulo Ferrão, prezident COST, pri príležitosti oslavy 50. výročia asociácie.

Pri príležitosti svojho 50. výročia si združenie výskumných pracovníkov v oblasti sietí programu COST stanovilo svoje ciele na ďalšie desaťročie a sľubuje prevzatie vedúcej úlohy pri vytváraní Európskeho výskumného priestoru (ERA), jednotného trhu pre výskum.

Ako uviedol Paulo Ferrão, prezident COST: „Je zrejmé, že COST má ambíciu naďalej pôsobiť ako základný kameň európskeho výskumného priestoru.“

Sieť výskumných pracovníkov je tiež kľúčom k boju proti úniku mozgov z východu na západ v EÚ, tvrdí Ferrão. Ako ďalej dodal Ferrão: „Poskytuje výskumným pracovníkom a inovátorom v celej Európe príležitosti zažiť rôzne skutočnosti a zachovať spojenie s ich pôvodnými inštitúciami.“

COST každý rok financuje zapájanie viac ako 45 000 výskumných pracovníkov do sietí a výmenných pobytov, od roku 1971 s prínosom pre viac ako pol milióna z nich, takmer polovica z nich sú začínajúci výskumní pracovníci. Umožní vedcom vytvárať nové väzby s rôznymi inštitúciami a slúži ako portál k ďalším programom EÚ, ako je výmenný program, akcie Marie Skłodowska-Curie a agentúra pre základný výskum EÚ, Európska rada pre výskum.

Ako uviedol Ferrão: „[Účastníci] sa stretávajú prostredníctvom rôznych nástrojov na vytváranie sietí, ktoré im umožňujú nadviazať kontakt s európskymi a medzinárodnými výskumnými iniciatívami a zároveň profitovať z kontaktu s popredným vedcom v ich odbore. Výmenou nápadov prispievajú k pokroku vedy a techniky v záujme lepšej spoločnosti pre nás všetkých.“

Oživená ambícia

Myšlienka vytvorenia jednotného trhu pre výskum sa datuje pred 20 rokmi. Členské štáty sa dohodli, že zvýšia svoje ambície v oblasti výskumu a posilnia väzby medzi európskym výskumom a vývojom a národnými programami, aby stanovili spoločné výskumné ciele a zabránili zdvojovaniu úsilia. Ambície však ustúpili, keď sa znížili rozpočty na výskum v celej Európe, najmä v dôsledku finančnej krízy v roku 2008.

Napriek prvému neúspechu sa Európska komisia tejto myšlienky nevzdala a v roku 2021 navrhla plán na prepracovanie ERA. V rámci nového plánu sa ministri EÚ opäť zaviazali, že do roku 2030 zvýšia financovanie verejného a súkromného výskumu na 3 % HDP. 28. mája 2021 majú rokovať o tom, ako zaviesť jednotný trh pre výskum v nasledujúcom desaťročí.

COST (skratka znamená „Európska spolupráca vo vede a technike“) dúfa, že sa zapojí do diskusií. Začiatkom mája 2021 sa v združení, ktoré zahŕňa 38 členských krajín a jednu partnerskú krajinu, Južnú Afriku, uskutočnilo prvé ministerské stretnutie od roku 2016. Spojené s Európskou komisárkou pre výskum Mariya Gabriel sa členské štáty v drvivej väčšine vyslovili za posilnenie úlohy COST v prepracovanom ERA.

Ako uviedol Ferrão, ktorý tiež pôsobí ako profesor na Lisabonskej univerzite a je členom misijnej rady pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá: „Veľmi vítame obnovené oznámenie o ERA, kde Európska komisia uprednostnila posilnenie mobility výskumných pracovníkov, aby z výskumu a výsledkov profitovali všetci v Európe. S touto ambíciou nemôžeme viac nesúhlasiť.“

Podľa vyhlásenia prijatého na ministerských stretnutiach v máji 2021 je to všetko vynikajúce pre vytváranie synergií medzi financovaním výskumu z EÚ a jednotlivých štátov. Čísla hovoria jasnou rečou. EÚ ročne investuje približne 40-miliónov EUR do programu COST. Vedci si na oplátku nájdu partnerov a do nových projektov vložia okolo 390-miliónov EUR, dodal Ferrão.

Teraz, keď sa Európsky výskumný priestor opäť začína formovať, COST chce byť vypočutý. Ako uviedol Ferrão v odpovedi na otázku o najväčšom poučení z piatich desaťročí COST: „Veda je o ľuďoch.“

Zvyšovanie úrovne

COST vznikol pred 50 rokmi, aby pomohol preklenúť priepasť vo výskume a vývoji medzi Európou a USA. V priebehu rokov sa misia presunula bližšie k domovu a teraz sa zameriava na pomoc pri prekonávaní priepasti medzi východnou a západnou Európou.

V rámci programu pre výskum a inovácie Horizont Európa bude COST financovaný ako súčasť rozširujúceho sa piliera, ktorý realizuje projekty zamerané na odstránenie rozdielov vo výskume a vývoji medzi EÚ a Východom.

Tvorcovia politík sa dohodli na vyčlenení 3,3 % z rozpočtu programu Horizont Európa na rozšírenie, čo je krokom podporovaným krajinami a poslancami EP, ktorí sa usilujú o vyrovnanie účasti na výskumných programoch EÚ. Rozpočty a konkrétne plány na rok 2021 však ešte len budú zverejnené, pričom Komisia opakovane odkladá zverejnenie pracovných programov, ktoré stanovujú podrobnosti.

Veci sa za posledný rok trochu zmenili a výmeny pokračovali online. Združenie vyskúšalo niekoľko rôznych grantov, aby splnilo súčasné výzvy a zabezpečilo pokračovanie vytvárania sietí.

Podľa Ferrão je spolupráca viac ako kedykoľvek predtým kľúčom k dosiahnutiu prielomov vo výskume. Spojenie vedcov z rôznych disciplín umožňuje vzájomné obohacovanie nápadov a znalostí. Ako dodal na záver Ferrão: „To je dnes ešte dôležitejšie, pretože svet čelí globálnej pandémii, ktorá bude mať dopad na celú spoločnosť.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 26. 5. 2021, autor: rpa