Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Science|Business report – COVID-19 a Horizont 2020: Môže Európa preklenúť priepasť?

Cover report h2020

Pandémia COVID-19 spôsobuje katastrofu v rámci súčasného rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Núti Európsku komisiu, aby v roku 2020 prehodnotila výdavkové priority v rozpočte približne vo výške 14 miliárd EUR a súčasne dynamizuje starostlivo stanovené plány mnohých projektov a grantov H2020 na celom svete. Aké kroky môže podniknúť EÚ, aby pomohla svojim výskumným a vývojovým komunitám prekonať krízu? Tieto možnosti skúma publikovaná nová správa Science|Business.

Nie je prekvapením, že účinky COVID-19 sa prejavujú v celom systéme. Mnoho príjemcov grantov sa snaží zaplatiť za predĺženie pracovných zmlúv na dokončenie projektov. Národné agentúry sú frustrované obmedzeniami štátnej pomoci pre financovanie spoločností v ťažkostiach. Ohrozený je prínos priemyslu k súčasným partnerstvám v oblasti výskumu a vývoja a klastrom v oblasti inovácií. Medzičasom obmedzovanie kampusov a laboratórií obmedzuje systémy založené na mobilite EÚ, bráni medzinárodnej spolupráci a znižuje príležitosti na rozvoj kariéry mladých vedcov.

Rozhodnutia, ktoré sa prijali v reakcii na tieto otrasy, budú záležať nejakú dobu na budúcnosti. Zmeny v podmienkach poskytovania grantov sa budú vzťahovať na projekty, ktoré trvajú najmenej do roku 2023 – a potenciálne aj neskôr, ak sa EÚ nedohodne na svojom novom viacročnom rozpočte a pláne obnovy.

V správe Science|Business je navrhnutých celý rad možností, ktoré by EK mohli pomôcť minimalizovať krátkodobé škody a dokonca priniesť dlhodobejšie výhody: od zvýšenej flexibility v grantových dohodách a rozdelení nákladov až po zlepšenie synergií medzi schémami financovania podnikov v EÚ a národných podnikov. Preskúmané sú nové modely riadenia mobility a odbornej prípravy v oblasti výskumu a vývoja, zlepšovania digitálnej infraštruktúry a zlepšovania nástrojov virtuálnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja. Ďalej sú v správe preberané spôsoby, akými môžu „prevratné projekty“ a otvorená veda pomôcť zintenzívniť spoluprácu, ako aj nájsť riešenia pre COVID-19 a ďalšie spoločenské výzvy.

Science|Business report

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 15.6.2020, autor: rpa