Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Science Europe publikovalo usmernenie „Veda pre politiku“

 

Science Europe, zastrešujúci orgán veľkých verejných donorov a výskumných organizácií, vydal príručku pre svojich členov, ktorá im má pomôcť rozvíjať ich aktivity v oblasti „vedy pre politiku“, čo znamená, že na formovanie politík bude využívať výskum založený na dôkazoch.

„V ére bezprecedentných globálnych spoločenských výziev nebola úloha vedeckého výskumu pri informovaní osôb s rozhodovacou právomocou nikdy kritickejšia,“ uviedla Mari Sundli Tveit, prezidentka Science Europe. „Táto príručka predstavuje míľnik v našom pokračujúcom úsilí [Science Europe] o zlepšenie interakcií medzi vedou a politikou.“

Tvorcovia politík a rozhodnutí sa zaoberajú zložitými výzvami, ktoré si vyžadujú znalosti a pre ktoré neexistujú jednoduché riešenia. Veda ich môže a mala by podporiť poskytnutím prísnych dôkazov, ktoré umožnia lepšie pochopenie problému a posúdenie pravdepodobných dôsledkov dostupných možností. Tento typ usmernenia je schopný zlepšiť kvalitu, efektívnosť a efektívnosť tvorby politiky.

 

 

Viac informácií:

Guidance on Science for Policy Activities

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.scienceeurope.org, zverejnené: 8.4.2024, autor: rup