Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Schválený zákon, ktorý upraví procesy pri pláne obnovy

Národná rada SR 24. septembra 2021 schválila návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Usmerní procesy pri implementácii plánu obnovy a upraví vzťahy pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu či pôsobnosť orgánov štátnej správy.

Čo to v praxi znamená?

  • Upravuje sa pôsobnosť NIKA, teda Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá koordinuje a riadi vykonávanie mechanizmu, riadi finančné toky a zodpovedá za proces implementácie a komunikuje s Európskou komisiou

  • Najväčšie kompetencie pri schvaľovaní má Vláda SR. Schvaľuje systém implementáciu, dohody medzi Slovenskom a Európskou komisiou a iné dôležité dokumenty.

  • Vykonávateľmi reforiem a investícií sa stávajú ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré sú zapojené do plánu obnovy a zodpovedajú za realizáciu.

Viac informácií:

LP/2021/110 Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plán obnovy

Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR; https://www.slov-lex.sk; https://www.teraz.sk, zverejnené: 24. 9. 2021, autor: rpa