Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Scenáre pre vzdelávací systém vo Švajčiarsku 2020-2029

Szenarien 2020-2029 für das Bildungssystem

Federálny štatistický úrad (FSO) vo Švajčiarsku publikoval správu “Scenáre pre vzdelávací systém 2020-2029”.

Ako ukazujú najnovšie predpovede, počet študentov vo Švajčiarsku bude v nasledujúcich desiatich rokoch naďalej stúpať. Pandémia Covid-19 bude mať dlhodobo menší dopad na vzdelávací systém ako populácia.

Uverejnil to Federálny štatistický úrad (FSO) Švajčiarska vo svojej publikácii „Scenáre 2020–2029 pre vzdelávací systém“, ktorá vyšla 29. januára 2021. Takéto scenáre sa vytvárajú každý rok od roku 2002 a ide už o 17. vydanie.

V aktualizovanej verzii boli „pokiaľ je to možné“ zohľadnené účinky pandémie na počet študentov a absolventov. Za týmto účelom sa okrem iného skúmalo, ako ekonomická situácia v minulosti ovplyvnila správanie v školstve.

Podľa prognóz do roku 2029 : Počet žiakov v prvej a druhej triede základných škôl stúpne o 6,5 %, na základných školách v ročníkoch 3 až 8  počet žiakov stúpne o 7,5 %, na stredoškolskom stupni I stúpne počet žiakov o 13 % a na II. stupni stredných  škôl o 17 %.

V základnom odbornom vzdelávaní sa očakáva, že začiatok novej fázy rastu sa posunie o dva roky (do roku 2022), zatiaľ čo rast všeobecného vzdelávania sa mierne zrýchli. Počet učňov preto zostane na istý čas konštantný, zatiaľ čo počet absolventov stredných škôl, odborných a stredných odborných škôl sa bude počas celého obdobia až do roku 2029 zvyšovať.

Študenti prvého ročníka rušia prechodný ročník

Kvôli pandémii Covid-19 začnú stážisti po maturite podľa FSO študovať rýchlejšie, ako to bolo obvyklé – kľúčové dôvody sú medziročníky a študijné cesty do zahraničia.

Z tohto dôvodu sa počet študentov v prvých dvoch ročníkoch prudko zvýši, spočiatku o 2 a potom o 1,7 %, aby sa od roku 2022 medziročne zvýšil o 1,3 %. Za celé obdobie do roku 2029 to zodpovedá nárastu o 13,9 %.

Najviac sa rozvíjajú oblasti vzdelávania: „informačné a komunikačné technológie“ na univerzite s prírastkom o 100 %, „osobné služby“ na univerzitách aplikovaných vied s prírastkom o 40 % a „príprava učiteľov pre predškolské a základné stupne“ na pedagogických fakultách s nárastom o 23 %.

V kantónoch to vyzerá veľmi odlišne

Ako uvádza FSO: „Rozsah očakávaného vývoja na ďalšie desaťročie je na regionálnej úrovni medzi kantónmi veľmi odlišný, pretože závisí od rôznej kantonálnej demografickej dynamiky.“

V prvých dvoch základných triedach sa spektrum pohybuje od poklesu o 11 % v kantóne Ticino po zvýšenie o 21 % v kantóne Uri. Na úrovniach 3 až 8 sa škála pohybuje od poklesu o 12 % v prípade Ticina po zvýšenie o 16 % v prípade kantónu Thurgau. Na sekundárnom stupni I klesne počet žiakov v Ticine o 8 %, zatiaľ čo v Appenzell Innerrhoden vrastie o 29 %.

Viac informácií:

Szenarien 2020–2029 für das Bildungssystem

Zdroj: https://www.bfs.admin.ch, zverejnené: 1.2.2021, autor: rpa