Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SAV vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o podporu z Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z MD/RD

Výzva SAV pre rodičov po návrate z MD/RD. Zdroj: https://www.sav.sk

Predsedníctvo SAV vyhlasuje prvú výzvu na podávanie žiadostí o podporu z Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Výzva je otvorená od 1. februára do 31. marca 2023.

Grantová schéma má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do vedeckého života. Žiadateľky môžu získať až 5 000 EUR na riešenie svojich vedeckých projektov trvajúcich 1 rok. Nová grantová schéma je súčasťou realizácie opatrení Plánu rodovej rovnosti SAV (2021 – 2024).

Žiadosti sa podávajú na predpísanom formulári (v prílohe), ktorý treba zaslať elektronicky do 31. marca 2023 (vrátane) na adresu nps@up.upsav.sk a zároveň v tlačenej forme na adresu Róbert Karul, predseda Komisie SAV pre rovnosť príležitostí, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1.

Podmienkou pri podávaní žiadosti je minimálne 12 mesiacov na “absenčnej” materskej alebo rodičovskej dovolenke, t. j. bez (čiastočného) úväzku. Zároveň je potrebné splniť podmienku, aby bol návrat z takejto materskej alebo rodičovskej dovolenky maximálne pred rokom k dátumu vyhlásenia výzvy, t. j. oprávnené sú žiadosti s návratom po 1. februári 2022 (vrátane).

Ako zdôraznila členka Predsedníctva SAV (P SAV) a iniciátorka návratovej schémy prof. Ľubica Lacinová: „Aj keď v oficiálnom znení štatútu návratovej projektovej schémy pre zjednodušenie používame iba ženský tvar podstatných mien ako napríklad žiadateľka či pracovníčka, nechceme tým mužov nijakým spôsobom diskvalifikovať. O financovanie môžu žiadať rovnako matky aj otcovia, podmienkou je, aby na materskej alebo rodičovskej dovolenke strávili minimálne 12 mesiacov.“ 

Výzva na podávanie projektových návrhov sa bude vypisovať dvakrát ročne a to vždy 1. februára a 1. augusta bežného roku. Prihlásené projekty bude vyberať Komisia SAV pre rovnosť príležitostí, ktorá je poradným orgánom Predsedníctva SAV. Komisiu tvoria zástupcovia a zástupkyne všetkých troch vedných oddelení SAV.

Ako doplnil člen Predsedníctva SAV a predseda Komisie SAV pre rovnosť príležitostí dr. Róbert Karul: „Projekty budeme vyberať podľa kvality a priorít SAV. Výsledný výber bude schvaľovať Predsedníctvo SAV. V každej výzve bude financovaných najviac päť projektov.“ 

Celé znenie štatútu návratovej schémy je dostupné na webovej stránke SAV v časti Dokumenty.

Viac informácií:

Formulár na podávanie žiadosti

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 1. 2. 2023, autor: rpa