Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SAV podporuje výzvu inovátorov na urýchlené zjednodušenie verejného obstarávania

Titulný obrázok

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša pozitívne zmeny, ktoré obsahujú aj efektívnejšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov pre niektoré subjekty. Zákon má však nadobudnúť účinnosť až 1. marca 2022. Projekty, ktorým by tieto zmeny uľahčili situáciu, tak zostávajú naďalej ohrozené. Slovenskí inovátori preto vyzývajú vrcholových predstaviteľov štátu na urýchlenú účinnosť jednoduchších pravidiel verejného obstarávania. 

Aktuálny zákon o verejnom obstarávaní kladie v praxi dôraz na prísne dodržiavanie byrokratického procesu verejného obstarávania, menej na pomer hodnoty obstarávaného tovaru či služby za vynaložené peniaze a s tým súvisiaci celkový prínos projektu.

Slovenskí inovátori, vedci zo Slovenskej akadémie vied, predstavitelia niektorých univerzít a zástupcovia miest a samosprávnych krajov sa zhodujú, že pri realizácii eurofondových projektov ich brzdia procesy spojené s verejným obstarávaním. Sú prehnane byrokratické a trvajú príliš dlho. Riaditeľ projektového strediska EIT a Manufacturing HUB Slovensko Rastislav Igliar zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyratúva priemernú dĺžku verejného obstarávania v ich výskumných projektoch na 12 mesiacov.

Ako porovnáva Karol Fröhlich z Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV: „V programovom období 2007-2013 sme dokázali zvládnuť verejné obstarávanie v priemere za šesť mesiacov. Teraz máme rozbehnuté jedno verejné obstarávanie viac ako 24 mesiacov.“ Obáva sa, že do konca projektu nestihnú nakúpiť zariadenia, ktoré potrebujú. Vzhľadom na špecifický výskum majú zariadenia jasne dané parametre a preto musia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) absurdne dokazovať, že požiadavky na verejné obstarávanie nie sú zadané tak, aby vyhral konkrétny výrobok, výrobca či značka. Mzdy pre zamestnancov pritom už čerpajú. Tvrdí, že by pomohlo, ak by mali veda a výskum špeciálny zjednodušený režim verejného obstarávania.

Inovátori preto vyzývajú premiéra Eduarda Hegera, predsedu parlamentu Borisa Kollára, vicepremiéra Štefana Hollého, riaditeľa ÚVO Miroslava Hliváka, poslancov a ďalších zainteresovaných, aby sa začali zaoberať verejným obstarávaním, ktoré prináša kvalitu za rozumnú cenu, ako je to bežné vo väčšine vyspelých krajín.

Je nevyhnutné, aby pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní bola čo najskôr účinná.  Zároveň ju však treba vnímať ako prvú etapu zlepšovania podmienok verejného obstarávania a to pre všetky subjekty. S ďalšími úpravami zákona netreba čakať, uvádza sa vo výzve.

Za kľúčovú oblasť, ktorá vyžaduje urýchlenú zmenu zákona o verejnom obstarávaní, považujú slovenskí inovátori definíciu pojmu hospodárnosť v zmysle nákup najkvalitnejšieho produktu v danom čase za daných okolností. Cieľom je podporiť aktivity s pridanou hodnotou pre všetkých obyvateľov, zavádzanie inovácií do všetkých oblastí spoločnosti a udržateľný rozvoj Slovenska.

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní kladie naďalej verejným inštitúciám povinnosť obstarávať v premisách najnižšej ceny. V praxi to znamená, že nemajú potrebný priestor financovať z verejných zdrojov inovatívne či vedecko-výskumné projekty a nedokážu držať krok so súkromnou sférou. Prax pritom ukazuje, že mnohé inovácie sa do života dostávajú len vďaka podpore verejných inštitúcii, ktoré môžu na seba prevziať väčšie riziko ako súkromné inštitúcie. Bez takejto spolupráce však mnohé dobré a inovatívne myšlienky nebudú nikdy zrealizované.

Verejné obstarávanie by týmto prestalo byť brzdou a stalo by sa akcelerátorom moderného a udržateľného rozvoja našej krajiny. Stratili sme už veľa príležitostí, uvádza na záver vo výzve.

Podporovatelia výzvy:

Inštitúcie: Slovenská akadémia vied

Inovatívne spoločnosti so Seal of Excellence: AGEVOLT, ALLIA, eROBOT, GLYCANOSTICS, ROVAMI, R-DAS, MAINDATA, MATSUKO, NIGHT SKY, PEWAS, USABILITY ENGINEERING CENTER, Zdroje ZEME  

Inovatívne spoločnosti podporené cez EIC Accelerator/SME Instrument II.: MULTIPLEXDX, SAFTRA PHOTONICS

Univerzity: Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave

Samosprávne kraje: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj

Združenia, asociácie a neziskové organizácie: Združenie samosprávnych krajov SK8, FINAS – FINTECH & INSURTECH ASOCIÁCIA SLOVENSKO, Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica, SKSB – Asociácia bezpečnostného priemyslu SR

Ďalší podporovatelia:

Mgr. Tibor Pekarčík – viceprimátor mesta Trnava

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA – vedúca Oddelenia biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania, Univerzitná nemocnica Martin

Mgr. Barbora Lukáčová – riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Martin Štubian – riaditeľ spoločnosti APIS  spol. s r. o., ktorá sa zameriava na výskum, vývoj a výrobu identifikačných systémov  

Viac informácií:

Plné znenie výzvy

Zdroj: SAV, zverejnené: 26. 7. 2021, autor: rpa