Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SAV ocenila mladých vedeckých pracovníkov

Zdroj: Katarína Gáliková

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV) do 35 rokov sa uskutočnila 17. júna 2021 v aule na Watsonovej ulici v Košiciach.

Počas vedeckého seminára víťazi prezentovali svoje práce prítomným členom Predsedníctva SAV a zástupcom ústavov SAV.

Vo večerných hodinách sa presunuli do Domu umenia, kde im predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a garantka súťaže profesorka Ľubica Lacinová udelili diplomy.

Ako skonštatoval predseda SAV profesor Pavol Šajgalík, ktorý považuje oceňovanie mladých vedcov v priestoroch Štátnej filharmónie Košice za vynikajúce spojenie: „Každý človek je motivovaný nielen ekonomickým profitom a vysokou peňažnou odmenou, ale často aj tým, že získa uznanie obce, ktorú si váži. Preto sa SAV snaží mladých vedeckých pracovníkov motivovať aj tým, že im udeľuje tieto ceny. Ako ďalej dodal: „Ako vedecká, tak aj umelecká práca sú spojené s vysokou dávkou kreativity, talentu a rovnako aj s namáhavou prácou na sebe.“

Aktuálny ročník súťaže sa vyznačoval vysokou kvalitou prihlásených prác. Svedčí o tom aj neštandardne vysoké množstvo udelených čestných uznaní. Ako poznamenal člen hodnotiacej komisie z 1. oddelenia vied Aleš Kučera: „Som nesmierne pyšný na novú generáciu mladých vedcov a vedkyne, ktorých na SAV-ke máme.“

Diplomy si v košickom Dome umenia osobne prevzali: Lucia Balejčíková z Ústavu hydrológie SAV, ktorá získala 1. cenu za Fyzikálno-chemické štúdium feritínových derivátov pre aplikácie v environmentalistike, Kateryna Kamyshnykova z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorá sa umiestnila na 2. mieste s prácou Design, processing and properties of TiAl-based alloys for industrial applications. Matúš Orendáč z Ústavu experimentálnej fyziky SAV získal 3. miesto za výskum Magnetokalorického javu vo frustrovanom kovovom systéme TmB4 a Ivan Shepa z Ústavu materiálového výskumu SAV, ktorý za Vývoj prekurzorových a keramických vlákien technológiou bezihlového elektrostatického zvlákňovania získal čestné uznanie.

V druhom oddelení vied si za prácu Photophysical properties of hybrid systems based on layered silicates and cyanine dyes prevzal čestné uznanie Peter Boháč z Ústavu anorganickej chémie SAV.

Ocenenými v treťom oddelení vied boli: Daniela Glavaničová z Filozofického ústavu SAV, ktorá s prácou (Ne)možnosť v estetike obsadila prvé miesto, Veronika Szeghy-Gayer zo Spoločenskovedného ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorá dostala 3. cenu za výskum elít na Slovensku v meniacich sa režimoch, 1867-1945 a Michal Ščepán z Ústavu hudobnej vedy SAV, ktorému porota udelila čestné uznanie za prácu Tadeáš Salva. Život a dielo: K problematike monografického spracovania skladateľovej osobnosti a výkladu jeho diela.

Zdroj: SAV; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 24. 6. 2021, autor: rpa