Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SAV je otvorená mladým vedeckým talentom

Alexandra Strelcová
Dosiahnuté výsledky výskumu študentky budú prezentované na projektovej časti biologickej olympiády. Zdroj: SAV

Experimentálny výskum v oblasti kardioprotekcie ponúka neustále nové strategické postupy, ktoré významnou mierou prispievajú k úspešnej liečbe a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Držať krok s modernými trendami v oblasti zabezpečenia prežívania srdca v podmienkach jeho patologickej záťaže si vyžaduje významnú pozornosť a štúdium.

Rovnaký názor zdieľa aj talentovaná študentka 3. ročníka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Alexandra Strelcová, ktorú problematika ochrany srdca veľmi zaujíma, dokonca sama sa túži stať v budúcnosti lekárkou. Inšpiráciu pre štúdium kardioprotektívnych mechanizmov s využitím nových a perspektívnych metodických prístupov našla v článku odborného časopisu Nature. V spolupráci s Dr. Miroslavom Ferkom a doktorandkou Natáliou Andelovou z Ústavu pre výskum srdca, CEM SAV, v. v. i., sa jej naskytla možnosť pomocou LC-MS proteomických analýz na úrovni srdcových mitochondrií ponoriť do tajov objasnenia signálnych dráh proteínov energeticky zaťaženého myokardu. Dosiahnuté výsledky bude prezentovať na projektovej časti biologickej olympiády. Ako objasnila študentka Alexandra: „Myslím si, že energetika srdca na úrovni proteínov je stále neprebádaná oblasť výskumu. Predmetom môjho projektu je zatriediť identifikované proteíny srdcových mitochondrií do skupín podľa funkcií, ktoré vykonávajú a následne určiť tie, ktorých zmeny súvisia s udržaním funkcií energeticky zaťaženého myokardu.“

Ako upresnil Dr. M. Ferko: „Teší nás iniciatíva a záujem zo strany žiakov riešiť náročnejšie úlohy, ktoré im, ale aj nám rozširujú oblasť poznania, ako aj všeobecného rozhľadu. Alexandra tým získa komplexné poznatky a potrebné zručnosti k danej problematike. Práve tieto atribúty tvoria základ pre riešenie systémového programu pre rozvoj komplexného poznania a kritického myslenia žiakov, do ktorého realizácie sa v spolupráci s MŠVVaŠ SR zapojilo päť ústavov SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v .i., Chemický Ústav SAV, v. v. i., Ústav polymérov SAV, v. v . i., Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i..“

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 7. 2. 2022, autor: rpa