Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Samosprávy môžu čerpať eurofondy na kybernetickú bezpečnosť

Logo MIRRI

Logo MIRRI

Štátne inštitúcie, vyššie územné celky (VÚC) a mestá môžu aj naďalej využiť eurofondy na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 3-milióny EUR. Žiadosť je možné zaslať do 8. novembra 2021.

Ako zhrnula vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová: „Hrozby v online priestore sú rizikom pre štát aj občanov –  ukradnuté údaje, emailové útoky, snaha o napadnutie štátnych systémov, ktoré často uchovávajú dôležité a citlivé dáta. Kybernetickú bezpečnosť je nevyhnutné neustále zvyšovať. Aj preto očakávam, že štátne inštitúcie využijú eurofondové prostriedky v plnej miere a pripravia kvalitné projekty, vďaka ktorým efektívne eliminujú hrozby a ochránia svoje informačné systémy.”

Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli aj na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja.

Viac informácií o výzve

Zdroj: https://euractiv.sk; https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 27. 9. 2021, autor: rpa