Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Salvatore Grimaldi vymenovaný novým prezidentom COST

Prof. Salvatore Grimaldi – nový prezident COST. Zdroj: https://www.cost.eu

Výbor vyšších funkcionárov vymenoval prof. Salvatore Grimaldiho ako nového prezidenta združenia COST. Grimaldi začal svoj mandát 18. júla 2023 a vo funkcii prezidenta bude pôsobiť do 21. júna 2025.

Ako uviedol Grimaldi: „Ako nový prezident združenia COST je mi cťou slúžiť tomuto dlhodobému programu na podporu vytvárania sietí vo vede a technike. COST funguje inkluzívnym spôsobom a využíva rozmanitosť, výnimočný talent a rozsiahle odborné znalosti, ktoré sa nachádzajú v celej európskej výskumnej populácii. Je pre mňa privilégiom pôsobiť ako prezident COST a týmto spôsobom prispieť k jedinečnosti tohto programu, ktorý je základným stavebným kameňom Európskeho výskumného priestoru.“

Grimaldi má doktorát z inžinierskej hydrológie. V súčasnosti je riadnym profesorom hydrológie na Univerzite v Tuscii v Taliansku a pôsobí aj na fakulte na Katedre strojného a leteckého inžinierstva New York University. Je riaditeľom MechHydroLab, interdisciplinárneho laboratória strojných inžinierov, hydrológov a vedcov v oblasti vody, ktoré sa zameriava na vývoj pokročilých experimentálnych systémov na monitorovanie životného prostredia. Grimaldi bol tiež zvolený v roku 2023 za prezidenta Medzinárodnej asociácie hydrologických vied (IAHS) na obdobie 2025-2029.

Predtým, ako sa stal prezidentom COST, prof. Grimaldi pôsobil ako člen vedeckého výboru COST od roku 2021 do roku 2023 a ako expert COST Review Panel od roku 2015 do roku 2019.

Prezident združenia COST je zodpovedný za prácu výboru vyšších funkcionárov, ktorý definuje stratégiu programu COST a riadi všetky aktivity združenia. Prezident tiež riadi výbor v otázkach stratégie a politiky združenia.

Ako uviedol prof. John Bartzis, podpredseda združenia COST: „COST sa teší na spoluprácu s prezidentom, ktorý má s COST dlhoročné skúsenosti a určite nám pomôže presadiť strategické priority COST v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.“

Viac informácií:

Prof. Grimaldi’s biography

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 25. 7. 2023, autor: rpa