Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Šafárik University meets Brussels

Šafárik University meets Brussels
Zastupcovia UPJŠ v Bruseli. Zdroj: https://www.upjs.sk

V dňoch 6. – 8. decembra 2022 delegácia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením rektora univerzity prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a predsedu predstavenstva Cassovia New Industry Cluster (CNIC) prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. navštívila hlavné mesto Európskej únie, Brusel. UPJŠ ďalej zastupoval prorektor pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.. Aktuálne prebiehajúce výskumné aktivity prezentovali poprední odborníci univerzity doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. a doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. Podujatie organizačne zabezpečili odborní pracovníci Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP) v spolupráci s kanceláriou SLORD.

Samotné podujatie Šafárik University meets Brussels sa uskutočnilo v stredu 7. decembra 2022 od 15:00 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Podujatie bolo zamerané na prezentovanie úrovne biomedicínskeho výskumu na UPJŠ a na preskúmanie možností spolupráce s UPJŠ a Košickým klastrom nového priemyslu. Program začal vstupom vedenia UPJŠ, rektor a prorektor komplexne predstavili UPJŠ ako modernú univerzitu, ktorá má ambíciu byť dôležitou súčasťou EHEA a ERA. S cieľom iniciovať vznik nových partnerstiev pokračoval doc. Uličný, doc. Rabajdová a doc. Sedlák s prezentáciou biomedicínskeho výskumu na UPJŠ. Na záver prof. Miškovský predstavil ciele Košického klastra nového priemyslu. Po tomto podujatí nasledoval Science Evening, na ktorom doc. Rabajdová a doc. Sedlák predniesli popularizačné prednášky, po ktorých sa rozvinula plodná neformálna diskusia až do neskorých večerných hodín. Zástupcovia UPJŠ sa taktiež zúčastnili stretnutí s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, Marošom Šefčovičom, veľvyslankyňou Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Máriou Malovou a diplomatickou misiou SR pri EÚ, ako aj s europoslancami za SR Michalom Wiezikom a Ivanom Štefancom. Na všetkých stretnutiach bol projekt CNIC prezentovaný ako príklad dobrej praxe troch košických univerzít (UPJŠ, TUKE, UVLF), ústavov SAV, UNLP, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja (KSK) a priemyselných partnerov združených v Cassovia Discovery Park v oblasti integrácie a využitie potenciálu pre transfer vedy do praxe, ktorý následne naštartuje rozvoj regiónu prostredníctvom nového priemyslu a inovácií.

Taktiež boli na stretnutiach diskutované možnosti podpory pre vstup univerzity do medzinárodných aliancií či vedeckých sietí vrátane vstupu do mediálnych nástrojov EP a EC. Aj v tomto smere návšteva priniesla konkrétne výsledky, viac informácií v článku Science Business.

Ako uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, Pavol Sovák: „Veľmi oceňujem hodnotný program podujatia, ktorý by nebolo možné zostaviť bez koordinačnej činnosti nášho CCVaPP s kanceláriou SLORD. Takáto forma prezentácie univerzity prispieva k uznaniu UPJŠ ako fungujúceho celku, čo si všimli a ocenili aj naši externí partneri. V úvodnom dni sme predstavili každú jednotku UPJŠ, na všetkých rokovaniach sme deklarovali, že nám ide o rozvoj mesta a kraja, že CNIC je integračným projektom košických univerzít, mesta Košice a Košického samosprávneho kraja. Som presvedčený, že sme aktivitami UPJŠ a CNIC naozaj zaujali a získali sme podporu – morálnu i vo forme lobingu.“

Zdroj: https://www.upjs.sk, zverejnené: 19. 12. 2022, autor: rpa