Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

S úspešnými inovátormi o budúcnosti vzdelávania

Workshop VAIA. Zdroj: https://vaia.gov.sk

Ak chceme, aby Slovensko bolo úspešnou krajinou, musíme sa vedieť chopiť každej dobrej príležitosti, inými slovami, byť iniciatívni a podnikaví. 

Aj preto sa 13. decembra 2023 konal v priestoroch VAIA workshop, na ktorom spolu s neziskovými organizáciami, ktoré dlhoročne a úspešne vzdelávajú mladých v tejto oblasti, hľadali charakteristiky toho, čo robí vzdelávanie inovatívnym a čo potrebujeme odovzdať mladým, aby sa stali iniciatívnymi, podnikavými a odvážnymi osobnosťami so schopnosťou presadiť sa v 21. storočí. 

Pod vedením facilitátorky Ľubice Lutz, ktorá sa po pôsobení v súkromnom sektore venovala vedeniu programu podnikavosti pre študentov strednej školy a dnes sa venuje tejto téme akademicky, účastníci absolvovali postupne niekoľko participatívnych aktivít. Poznatky, ktoré vyplynuli zo skupinových diskusií boli súčasťou ďalšej spoločnej práce. 

Tieto a ďalšie zistenia sa stanú súčasťou procesu tvorby jedného z opatrení Stratégie vedy, výskumu a inovácií, ktoré prinesie viac príležitostí na rozvoj mladej generácie.   

Jeho cieľom je priniesť každému žiakovi na Slovensku aspoň dvakrát za jeho školskú dochádzku skúsenosť s programom vzdelávania v iniciatívnosti a podnikavosti a tak v konečnom dôsledku podporiť vznik startupov a inovatívnych podnikov. 

Táto aktivita je len jednou z mnohých, ktorým sa venuje Oddelenie talentových politík – Talent unit – s cieľom systematicky pracovať na rozvoji talentu na Slovensku. 

Všetkým zástupcom neziskového sektora patrí vďaka za prácu, ktorú spolu s nami odviedli. 

Workshop VAIA. Zdroj: https://vaia.gov.sk

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 3. 1. 2024, autor: rpa