Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rozpočet EÚ na rok 2024: Navýšenie pre Horizont Európa

Rozpočet pre Horizont Európa 2024. Zdroj: Science Europe

Vítame oznámenie o predbežnej rozpočtovej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ na rok 2024.

Investície do Horizontu Európa: V rozpočte na rok 2024 je pre Horizont Európa vyčlenených 12,9-miliardy EUR, čo predstavuje výrazný nárast oproti rozpočtu na rok 2023. Tento nárast, približne o pol miliardy viac, podčiarkuje odhodlanie podporovať výskum a inovácie.

Doplňujúce financovanie výskumu: Tlieskame Európskemu parlamentu za zabezpečenie dodatočných 85-miliónov EUR pre výskumný program Horizont Európa oproti návrhu rozpočtu na rok 2024 a v rozpore s pôvodne navrhovanými škrtmi zo strany Rady Európskej únie. Toto dodatočné financovanie odráža odhodlanie podporovať vedecký pokrok v súvislosti so súčasnými výzvami.

Zosilnenie hlasov výskumnej komunity: Zvýšené financovanie je dôkazom vplyvnej obhajoby výskumnej komunity. Európsky parlament opakuje požiadavky a túžby výskumníkov na celom kontinente. Poďakovanie patrí europoslancovi Dr. Christianovi Ehlerovi za jeho pokračujúcu obhajobu v týchto oblastiach a za zosilnenie výziev adresovaných všetkým národným zainteresovaným stranám v oblasti výskumu, aby sa rozpočet 10. rámcového programu stal prioritou vo svojej národnej kampani pred európskymi voľbami.

Riešenie výziev: Inflácia spojená s pretrvávajúcimi geopolitickými a spoločenskými výzvami si vyžaduje ambiciózne investície do našej spoločnej budúcnosti. Táto dohoda o rozpočte je v súlade s víziou budovania odolnej Európy a posilňovania strategickej autonómie.

Pohľad do budúcnosti: Keďže rokovania o revízii viacročného finančného rámca v polovici obdobia pokračujú, dúfame, že uvidíme ďalšie kroky na posilnenie strategickej autonómie EÚ a upevnenia jej pozície globálneho lídra v oblasti výskumu.

Viac informácií:

Commission welcomes agreement on EU Annual Budget 2024

Horizon Europe gets a small €85M boost next year to reach €12.9B

Zdroj: Science Europe, zverejnené: 16. 11. 2023, autor: rpa