Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rodové zastúpenie na akademickej pôde je stále prešpikované stereotypmi

newsbyte1

Podľa najnovšieho rodového monitora U-Multirank medzi vysokoškolskými študentmi a akademickými pracovníkmi naďalej prevládajú rodové stereotypy pri výbere predmetu štúdia.

Rebríček univerzít podporovaný Európskou komisiou sa zameral na podiel zamestnankýň a študentov podľa predmetu štúdia a zistil, že napriek úsiliu o odstránenie rozdielov medzi mužmi a ženami vo vede, technike, inžinierstve a matematike (STEM) naďalej dominujú muži, zatiaľ čo typické „ženské“ predmety ako zdravotníctvo a školstvo priťahujú podstatne viac žien.

Najväčšie nerovnováhy medzi študentmi a študentkami vykazujú strojárstvo a elektrotechnika na jednej strane a ošetrovateľstvo, sociálna práca a vzdelávanie na strane druhej.

Medzi rodovo najvyváženejšie odbory patria obchodné štúdiá, ekonómia, politológia, poľnohospodárstvo a história a chémia, s najmenej 40 % študentov a zamestnancov každého pohlavia v skúmaných inštitúciách.

Počet žien klesá vo všetkých oblastiach s postupujúcim stupňom seniority. Zatiaľ čo na bakalárskom a magisterskom stupni je pomer žien a mužov vyváženejší, profesúru zastáva oveľa menej žien ako mužov. Je tomu tak aj v takých oblastiach, ako sú humanitné a spoločenské vedy, ktoré spočiatku priťahujú viac žien ako mužov.

Viac informácií:

U-Multirank Gender Monitor

Newsbyte2

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18. 11. 2021, autor: rpa