Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

RNA interferencia by mohla byť novým prístupom k liečbe COVID-19

Alergie a infekčné choroby. Zdroj: https://www.helmholtz-munich.de

Tím pod vedením Technickej univerzity v Mníchove (TUM) úspešne použil špecifický enzým na zničenie genetickej informácie SARS-CoV-2 priamo po preniknutí vírusu do ľudských buniek. Vedci tvrdia, že by to mohlo poskytnúť základ terapie na liečbu COVID-19.

Tento prístup závisí od využitia RNA-indukovaného tlmiaceho komplexu (RISC), enzýmu, ktorý štiepi vírusovú RNA.

Už dlhší čas sa vynakladá úsilie na terapeutické využitie tohto mechanizmu. Výskumníci sa rozhodli zistiť, ako možno vírusovú RNA najlepšie napadnúť pomocou RISC a v akej fáze replikačného cyklu by mala prebehnúť liečba.

Zistili, že RISC je najúčinnejší, keď vírus práve prenikol do ľudskej bunky.

Nemeckí výskumníci testovali svoj prístup v ľudskom pľúcnom tkanive, potvrdili výsledky a teraz plánujú vyvinúť metódu na dodanie enzýmu priamo do pľúc v inhalovanej formulácii.

Exclusive targeting of SARS-CoV-2 genomic RNA enables most efficient suppression of viral replication and virus-induced cell death.
Exkluzívne zacielenie genómovej RNA SARS-CoV-2 umožňuje najúčinnejšie potlačenie replikácie vírusu a bunkovej smrti vyvolanej vírusom. Zdroj: https://academic.oup.com

Viac informácií:

New approach against COVID-19: Targeted siRNA molecules destroy virus RNA

Targeting genomic SARS-CoV-2 RNA with siRNAs allows efficient inhibition of viral replication and spread

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.helmholtz-munich.de, zverejnené: 10. 3. 2022, autor: rpa