Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Riešenie demografického prechodu, hnacích síl zmien a vplyvu v celej Európe

Pochopenie príčin demografických zmien nám umožňuje lepšie zvládať ich dôsledky a pripraviť sa na budúcnosť. Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu

Správa Európskej komisie 2023 “O vplyve demografických zmien” prehodnocuje pevne zavedené dlhodobé trendy vo svetle viacerých nedávnych udalostí a zvažuje dôsledky v celej Európe.

Demografické zmeny majú silný vplyv na naše hospodárstvo, sociálne a zdravotné systémy, rozpočty, bývanie a potreby infraštruktúry. Pochopenie príčin demografických zmien nám umožňuje lepšie zvládať ich dôsledky a pripraviť sa na budúcnosť.

Správa o vplyve demografických zmien do roku 2023, uverejnená spolu s Oznámením Komisie o využívaní talentov v regiónoch Európy, Správa z roku 2023 o vplyve demografických zmien poskytuje prehľad dlhodobých demografických trendov, ako aj nedávnych prerušení spôsobených náhlymi krízami.

Správa predovšetkým ukazuje, že hoci brexit, pandémia COVID-19 a ruská vojenská agresia proti Ukrajine mali vplyv na demografické trendy v EÚ, niektoré z týchto trendov sa už obnovujú.

Správa sa zaoberá aj výzvami, ktoré so sebou prinášajú demografické zmeny. Zahŕňajú starnúcu, ako aj klesajúcu populáciu a zmenšujúcu sa populáciu v produktívnom veku, ale aj zvyšujúce sa územné rozdiely vrátane rastúcej priepasti medzi mestom a vidiekom.

Obraz nie je rovnaký v každej krajine a v každom regióne. Hoci európska populácia ako celok starne, ďalší demografický vývoj nie je ani zďaleka jednotný, so značnými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami EÚ aj v rámci nich.

V správe sa zdôrazňuje, že na zabezpečenie budúcej prosperity a blahobytu v EÚ je nevyhnutné riešiť výzvy, ktoré vyvolal demografický prechod.

Zároveň je potrebné uznať aj pozoruhodný spoločenský úspech, že ľudia žijú dlhšie a zdravšie, čo tiež prináša príležitosti na aktívne starnutie, neustály osobný rozvoj a novú ekonomickú dynamiku, a to aj v striebornej ekonomike.

Na základe príspevkov JRC a Eurostatu správa za rok 2023 nadväzuje na Demografickú Správu Komisie uverejnenú v roku 2020.

Pokles populácie v produktívnom veku v EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

Commission website on the impact of demographic change in Europe

Knowledge Centre on Migration and Demography

Atlas of Demography

Press release

Memo

Factsheet

Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu, zverejnené: 18. 1. 2023, autor: rpa