Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rezort školstva navýšil financie na vedu a výskum na zníženie dopadov koronakrízy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa pre vysoký záujem zo strany vedcov rozhodlo navýšiť finančné prostriedky zamerané na boj proti pandémii COVID-19. 

Pomôcť by mali finančné prostriedky z EÚ. Už v auguste 2020 vyhlásilo ministerstvo výzvu, ktorá mala mobilizovať vedecké inštitúcie, aby pomohli znížiť negatívne následky pandémie. O projekty mohli žiadať vysoké školy, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, Slovenská akadémia vied aj podnikatelia. 

Výskum však musel byť zameraný na jednu z nasledujúcich šiestich oblastí: 

  • prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom (budúce vlny a rok 2021),
  • zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov,
  • diagnostika a testovanie,
  • terapia, vakcíny a lieky,
  • sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii,
  • smart technológie a mnohé iné relevantné technológie.

Pozitívnou správou je, že pre vysoký záujem žiadateľov navýšilo MŠVVaŠ rozpočet na projekty o 20-miliónov EUR. 

Vďaka navýšeniu finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ bude možné zrealizovať viacero kvalitných projektov. 

MŠVVaŠ tak vyčlenilo spolu až 100-miónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na podporu projektov v oblasti vedy a výskumu, ktoré sú zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.

Kompletné informácie o výzve

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.minedu.sk, zverejnené: 27.1.2021, autor: rpa