Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Research Data Alliance COVID-19: odporúčania a usmernenia

V rámci svojho plánu zdieľania výskumných údajov o ochorení SARS-CoV-2 a COVID-19, Európska komisia sa v marci 2020 obrátila na Research Data Alliance (RDA), aby vypracovala podrobné pokyny, ktoré pomôžu vedcom, tvorcom politík, financujúcim organizáciám, vydavateľom a poskytovateľom infraštruktúr na zdieľanie údajov prostredníctvom zhromažďovania najlepších postupov zdieľania údajov v rámci súčasnej pandémie. Agentúra RDA reagovala rýchlo a zriadila pohotovostnú pracovnú skupinu COVID19 Working Group (WG) v rekordnom čase, aby mohla začať pracovať na žiadosť EK. Mnoho odborníkov z Európy a z celého sveta reagovalo na výzvu RDA pre dobrovoľníkov a počas niekoľkých dní mala pracovná skupina 300 účastníkov.

Vo štvrtok 28. mája 2020 uverejnila RDA predbežnú verziu odporúčaní a usmernení RDA COVID-19, ktoré pokrývajú 4 oblasti výskumu – klinické údaje, údaje omics, epidemiologické údaje a údaje zo sociálnych a humanitných vied. Usmernenia sa okrem toho vzťahujú na veľmi dôležité zastrešujúce právne a etické oblasti, výskumný softvér, participáciu spoločnosti a pôvodné údaje.

Vypracované usmernenia majú za
cieľ pomôcť zúčastneným stranám dodržiavať osvedčené postupy s cieľom maximalizovať
efektívnosť svojej práce a pôsobiť ako plán pre súčasné a budúce zdravotné
núdzové situácie, zvlášť COVID-19.

Súčasná verzia usmernení je konečným návrhom pracovnej skupiny (WG) a je otvorená na verejné pripomienkovanie do 8. júna 2020. Chceli by sme vás preto povzbudiť, aby ste zvýšili pozornosť k týmto usmerneniam a obdobiu otvorených konzultácií medzi komunitami, aby sa zabezpečilo, že váš hlas pomôže pri formovaní a zameraní tohto problému na užitočný zdroj. Spätnú väzbu môžete poskytnúť kliknutím na tento odkaz.

Po uplynutí otvoreného obdobia na pripomienkovanie sa bude posudzovať a integrovať podľa potreby spätná väzba a potom pracovná skupina (WG) vykoná formálny krok k žiadosti o potvrdenie dokumentu zo strany RDA pred jeho uverejnením ako odporúčanie do konca júna 2020.

Zdroj: EK, zverejnené: 3.6.2020, autor: rpa