Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rekordných 272-miliónov EUR na podporu aliancií Európskych univerzít

Two students smiling with the European Universities logo overlaid
European Universities

Európska komisia oznámila výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na podporu ďalšieho zavádzania iniciatívy Európske univerzity. Výzva má celkový rozpočet 272-miliónov EUR a bude otvorená do 22. marca 2022.

Európske univerzity podporujú systémovú, štrukturálnu a udržateľnú spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe, ktorá zahŕňa všetky ich úlohy: vzdelávanie, výskum, inovácie a služby pre spoločnosť. V nadväznosti na úspech pilotných výziev vyhlásených v rokoch 2019 a 2020 podporovaných programom Horizont 2020 pre ich výskumný rozmer je cieľom výzvy na rok 2022 uľahčiť pokračovanie úsilia o spoluprácu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú už zapojené do pokročilých partnerstiev na inštitucionálnej úrovni, napríklad tých, ktoré boli vybrané v rámci výzvy Erasmus + 2019 týkajúcej sa európskych univerzít. Komisia tak ponúkne príležitosť na vytvorenie kompletných aliancií.

Iniciatívy európskych univerzít odštartovali dve pilotné výzvy v rokoch 2019 a 2020. Pomohli vytvoriť celkovo 41 nadnárodných aliancií zahŕňajúcich 280 univerzít v EÚ a na Islande, v Nórsku, Srbsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.

Viac informácií:

European Universities Initiative

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://ec.europa.eu; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 7. 12. 2021, autor: rpa