Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rekordne vysoké súkromné ​​investície do výskumu a vývoja v roku 2022

Hodnotiaca správa investícií do výskumu a vývoja (VaV) v roku 2023 odhaľuje, že v roku 2022 prekročili investície priemyslu EÚ celosvetovú priemernú mieru a na rozdiel od zvyšku sveta rástli dva po sebe nasledujúce roky.

2 500 najlepších investorov do výskumu a vývoja na svete vytvorilo rekord v celkových investíciách v roku 2022, ktoré dosahujú takmer 1,25-bilióna EUR, uvádza sa v hodnotiacej tabuľke investícií do výskumu a vývoja v roku 2023 v EÚ. Ide o približne 86 % svetového výskumu a vývoja financovaného podnikmi, ktorý pochádza od spoločností so sídlom v 42 krajinách.

Na vývoj nových produktov a technológií minuli vlani o 141-miliárd EUR viac v porovnaní s rokom 2021. Investície smerovali najmä do štyroch sektorov: výrobcovia IKT, služby IKT, zdravotníctvo a automobilový priemysel, ktoré zodpovedajú za viac ako tri štvrtiny celkových investície do výskumu a vývoja.

Vo svojom 20. vydaní správa EK naďalej poskytuje ekonomické a finančné údaje a analýzy popredných globálnych korporátnych investorov do výskumu a vývoja. Táto analýza je založená na údajoch spoločnosti extrahovaných priamo z ich vlastných výročných správ.

Viac ako tretina spoločností a 43 % celosvetových investícií do výskumu a vývoja pochádza od výrobcov IKT a sektorov IKT služieb, pričom sektor IKT je najrýchlejšie rastúci za posledné desaťročie. Medzi poprednými svetovými investormi do výskumu a vývoja väčšina pochádza zo sektora zdravotníctva, čo spolu predstavuje viac ako pätinu investícií.

Celkovo sú americké spoločnosti zodpovedné za viac ako 40 % investícií do výskumu a vývoja najväčších 2 500 podnikových investorov do výskumu a vývoja, zatiaľ čo EÚ a Čína tesne súperia o druhé miesto s podielmi 17,5 % a 17,8 %.

Firmy z EÚ zrýchľujú rast investícií dva roky po sebe

V minulom roku prekročil rast súkromných investícií EÚ do výskumu a vývoja celosvetový priemer 12,8 %, pričom tempo rastu v roku 2021 sa viac ako zdvojnásobilo (6 %). Dosiahla najvyššiu mieru od roku 2015 (13,6 %), zatiaľ čo americké aj čínske spoločnosti zaznamenali v porovnaní s rokom 2021 spomalenie.

Rast investícií firiem v EÚ sa zdvojnásobil. Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu

EÚ hostí 367 z 2 500 popredných svetových investorov do výskumu a vývoja so sídlom v 17 krajinách. Polovica spoločností je v Nemecku, Francúzsku a Holandsku a koncentruje 73 % súkromných investícií do výskumu a vývoja v EÚ. Keď sa pozrieme na 1 000 najlepších investorov do výskumu a vývoja v EÚ, 18 % z nich sú malé a stredné podniky (MSP), z ktorých asi dve tretiny pochádzajú zo sektora zdravotníctva.

EÚ hostí 367 z 2 500 popredných svetových investorov do výskumu a vývoja so sídlom v 17 krajinách. Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu

EÚ tiež naďalej vedie celosvetovo v investíciách do automobilového sektora (42,2 %), ďalej nasleduje Japonsko a USA s 19,5 %. Sektorové rozloženie v Európe však ukazuje oveľa širšie zastúpenie, pričom automobilový sektor predstavuje 32 % investícií do výskumu a vývoja, nasleduje zdravotníctvo (19,7 %), výrobcovia IKT (14,4 %) a služby IKT (8 %). Silné sú aj ďalšie sektory, ako napríklad letectvo a obrana (3,8 %), finančníctvo (3,8 %), energetika (2,7 %), chemický priemysel (2,6 %) a stavebníctvo (0,9 %).

Rebríček spoločností vedený IKT

V celosvetovom rebríčku Scoreboard vedú americké IKT ​​spoločnosti Alphabet, Meta, Microsoft a Apple, za nimi nasleduje Huawei z Číny a Volkswagen z EÚ.

Top 10 spoločností investujúcich do VaV. Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu

V top 50 celosvetovom rebríčku je 12 firiem so sídlom v EÚ spolu s 23 spoločnosťami so sídlom v USA a po päť z Japonska, Číny a zvyšku sveta (najmä Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo).

Hodnotiaca správa sa zverejňuje každoročne, aby poskytovala spoľahlivý a aktuálny benchmarkingový nástroj na porovnávanie medzi spoločnosťami, sektormi a geografickými oblasťami, ako aj na monitorovanie a analýzu nových investičných trendov a modelov. Poskytuje databázu investícií do výskumu a vývoja, ktorú môžu spoločnosti, investori a tvorcovia politík použiť na porovnanie výkonnosti jednotlivých spoločností s najlepšími globálnymi konkurentmi v ich sektoroch.

Viac informácií:

EU Industrial 2023 R&D Investment Scoreboard

Economics of Industrial Research and Innovation

Tlačová správa: EU companies doubled R&D investment growth in 2022

Zdroj: https://joint-research-centre.ec.europa.eu; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 15. 12. 2023, autor: rpa