Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rekordná podpora excelentného základného výskumu v Rakúsku na roky 2024-2026

Rakúsky vedecký fond (FWF) publikoval „Výročnú správu o podpore excelentného základného výskumu v Rakúsku za rok 2022.“

V tlačovej správe (FWF) zo dňa 24. apríla 2023 sa uvádza, že základný výskum v Rakúsku zaznamenáva neustály rast a s ním narastá aj financovanie „Rakúskeho vedeckého fondu“ (FWF). V roku 2022 sa investície do tohto odvetvia výskumu opäť zvýšili a teraz dosahujú 273 miliónov eur. V súčasnosti realizuje výskum s podporou financovania (FWF) 4 842 vedcov v prebiehajúcich projektoch na rakúskych univerzitách a iných výskumných inštitúciách, čo je nový rekord a svojimi objavmi poskytujú základ pre pokrok, inovácie a prosperitu Rakúska.

Zdroj: fwf.ac.at

Budúce zámery a výzvy

V roku 2023 odštartuje FWF „Program Distinguished Professor“, čo predstavuje v poradí už tretí program „Iniciatívy excelentnosti“excellent=austria.“

BMBWF poskytne na budúci rozpočet (FWF) na roky 2024 – 2026 sumu 1,124 miliardy eur.

Rakúsky špičkový výskum je stále na vzostupe a rast sa odráža aj v číslach financovania v oblasti základného výskumu, ktorý financuje tretia strana. „Rakúsky vedecký fond“ (FWF) dokázal v minulom roku financovať 743 výskumných projektov v hodnote 273 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 6,6 percentaDo výskumu v oblasti prírodných vied a techniky investovalo Rakúsko 115 miliónov eur, do biológie a medicíny 100 miliónov eur a do humanitných a spoločenských vied 58 miliónov eur.

Na výročnej tlačovej konferencii „Rakúskeho vedeckého fondu“ (FWF) rakúsky minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Martin Polaschek zdôraznil dôležitosť základného výskumu, ako preventívneho opatrenia do budúcnosti: „Financovanie FWF dáva výskumníkom príležitosť zaoberať sa základnými vedeckými otázkami na najvyššej medzinárodnej úrovni. Všetky výskumy predstavujú cenný príspevok k hľadaniu nových odpovedí na súčasné a budúce výzvy. Mojím cieľom je zabezpečiť čo najlepšie rámcové podmienky na rozšírenie vedeckého pokroku a zároveň ďalej posilňovať dôveru vo vedecké úspechy medzi všetkými ľuďmi.“

Ako ďalej uviedol Christof Gattringer, prezident „Rakúskeho vedeckého fondu“ (FWF) : „Potreba nových poznatkov rastie vo všetkých oblastiach života, od medicíny cez klímu až po digitálne technológie, či lepšie pochopenie ľudskej histórie a súčasnosti. Vzhľadom na viaceré krízy a transformáciu na udržateľnú budúcnosť je základný výskum obzvlášť dôležitý na spustenie inovácií a rozšírenie našich vedomostí. V rokoch 2024 až 2026 musíme pokračovať v spoločnej práci, aby sme zabezpečili, že všetky plánované projekty budú môcť byť plne realizované s ohláseným rozpočtom a prípadnými dodatočnými prostriedkami.“

Rakúsko si stanovilo cieľ pokračovať čo najlepším spôsobom v úspešnej bilancii financovania z minulého roka a zotrvať v pozitívnej dynamike špičkového rakúskeho výskumu a to aj napriek vysokému tlaku inflácie. Vynikajúce výskumné návrhy by mali zostať na súčasnej úrovni schválenia, čo je nevyhnutné najmä pre prudký nárast počtu mladých vedcov. Ďalšou nevýhodou je, že počet schválených, ale nefinancovaných projektov nemožno znížiť vplyvom inflácie. 

„Rakúsky vedecký fond“ (FWF) a vedecká obec preto venujú ešte väčšiu pozornosť rozpočtu, ktorý Rakúska Spolková vláda investuje do základného výskumu. S celkovým rozpočtom 1,124 miliardy eur, ktorý poskytlo Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum (BMBWF) na roky 2024 až 2026 môžu pokračovať základné prvky úspešne zavedenej „Iniciatívy excelentnosti“ a veľkej časti programov (FWF).

Zdroj: fwf.ac.at; zverejnené: 10.5.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová