Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Regióny by mali zohrávať kľúčovú úlohu v budúcom rámcovom programe EÚ, uviedol Výbor regiónov

 

Regióny by sa mali stať stredobodom priemyselnej politiky EÚ a budúceho 10. rámcového výskumného programu, uvádza Európsky výbor regiónov (CoR) vo svojom stanovisku.

Nezávislá inštitúcia EÚ (CoR) v rozsiahlej sérii odporúčaní zdôrazňuje rastúci význam regiónov pri podpore inovácií a vyzýva na lepšiu koordináciu systémov financovania EÚ na ich podporu.

„Regióny a mestá majú často za úlohu koordinovať [zelený a digitálny prechody] na mieste, ale táto úloha môže byť mimoriadne náročná, pretože každý nástroj podlieha vlastnému regulačnému a riadiacemu rámcu,“ uviedol CoR.

Existuje niekoľko programov na podporu regionálnych inovácií, ako napríklad Regionálne inovačné údolia (RIV) a Partnerstvá pre regionálnu inováciu (PRI), pilotná schéma spustená v roku 2022. Taliansky člen CoR Andrea Putzu, ktorý vypracoval stanovisko, uviedol „existuje veľký priestor na zlepšenie“.

„Inovácie založené na mieste sú v dnešnom čoraz turbulentnejšom ekonomickom kontexte čoraz dôležitejšie. Tento rok bola konkurencieschopnosť umiestnená na popredné miesto v programe EÚ, a to z dobrého dôvodu. V tomto zmysle bude využívanie miestnych komparatívnych výhod kľúčové pre podporu inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti v EÚ,“ uviedol ďalej Putzu. CoR požaduje väčší rozpočet pre RIV a PRI, aby pokračovali.

Kľúčovým bodom dokumentu je úloha, ktorú by regióny mali zohrávať v 10. rámcovom programe, ďalšom viacročnom programe EÚ na financovanie výskumu a inovácií, ktorý sa má začať v roku 2028.

Jedným z možných spôsobov, ako zvýšiť regionálnu podporu v 10. rámcovom programe, je preorientovať opatrenia na Widening tak, aby sa zamerali na zaostávajúce regióny v rámci bloku namiesto zamerania sa na 15 zaostávajúcich krajín, ako je to v súčasnosti.

Niekoľko diplomatov EÚ uviedlo pre Science|Business, že malá skupina členských štátov EÚ chce, aby sa tieto opatrenia preorientovali na podporu rozvoja regiónov s nízkou výkonnosťou v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Nejde o nový koncept a niektoré členské štáty zaň lobovali počas rokovaní o Horizonte Európa.

Putzu nie je o tejto myšlienke presvedčený. „Dynamika inovačných medzier je pravdepodobne zložitá,“ povedal. „Domnievam sa, že preklenutie inovačnej medzery [vyžaduje] kombinovaný prístup, ktorý rieši nerovnosti vo výskumných a inovačných kapacitách v širšom meradle, ale zároveň je schopný zamerať sa na lokalizované, špecifickejšie regionálne rozdiely.

 

 

Zmena v myslení

Putzu chce skôr vidieť zmenu myslenia zo strany tvorcov politiky na úrovni EÚ. Povedal, že príliš často sa politiky zavádzajú zhora bez dostatočne jasného hodnotenia vplyvu na existujúce programy a iniciatívy v praxi. Bežnou sťažnosťou regiónov je, že inovačné iniciatívy EÚ nie sú v kontakte s miestnymi ekosystémami.

„Na podporu lepšej integrácie je nevyhnutné najskôr posunúť existujúci spôsob myslenia a vnímať politiku EÚ skôr ako dynamickú, prepojenú súvislosť – živý a agilný ekosystém – než ako statickú entitu,“ povedal Putzu.

Rovnaký prístup by sa mal uplatniť pri organizácii mnohých rôznych regionálnych inovačných iniciatív. Keď bola schéma RIV v minulom roku uvedená, mala stavať na existujúcich stratégiách PRI a Smart Specialization (S3). Nie sú to však jediné schémy, pričom ďalšie, ako napríklad ERA Hubs a regionálna inovačná schéma EIT, prispievajú k množstvu inovačných iniciatív.

Mať množstvo možností nie je samo o sebe zlá vec, povedal Putzu. „Mať rôzne cielené fondy na regionálne inovácie je efektívnejšie ako jednorazové riešenie, pretože umožňuje špecializovanejší a jemnejší prístup,“ dodal.

Pripúšťa však, že EÚ dosiahla úroveň zložitosti, keď je čas zhodnotiť a zistiť, ako čo najlepšie zabezpečiť, aby tieto rôzne schémy spolupracovali. „Zabezpečenie synergie medzi rôznymi inovačnými politikami a fondmi len podporí lepšiu investičnú výkonnosť, zabráni duplicite a zabezpečí holistický prístup k regionálnemu rozvoju,“ povedal.

„Ďalšou úlohou pre politikov EÚ bude vypočuť si hlas regiónov, postaviť sa výzve a spoločne zhodnotiť existujúcu politiku a mechanizmy financovania, pričom presne zosúladíme rýchlosť tak, aby sa dosiahla optimálna výkonnosť.“

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9. 2. 2024, autor: rup