Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Reforma VŠ prináša zmeny v podpore výskumu, vývoja a inovácií

Reforma vysokých škôl. Zdroj: TASR

Reforma vysokých škôl prináša zásadné zmeny v podpore výskumu, vývoja a inovácií. Projekty nad 200 000 EUR budú hodnotiť zahraniční experti, koordináciu agendy preberá Úrad vlády (ÚV) SR. Informovala o tom Sekcia výskumu, vývoja a inovácií na ÚV SR v reakcii na podpísanú novelu vysokoškolského zákona prezidentkou SR (12. 4. 2022).

Zmeny, ktoré sú súčasťou reformy, vychádzajú z plánu obnovy a podľa sekcie výskumu, vývoja a inovácií na ÚV SR povedú k lepšej spolupráci medzi jednotlivými ministerstvami a podriadenými inštitúciami. Podpora výskumu, vývoja a inovácií má byť prehľadnejšia, predvídateľná a zameraná na kvalitu.

Zákon po novom jasne definuje inštitút medzinárodného hodnotiteľa. Projekty nad 200 000 EUR budú musieť posúdiť experti z iných krajín. Na základe nových pravidiel sa investuje do výskumu a inovácií 630-miliónov EUR v nasledujúcich štyroch rokoch.

Na ÚV SR sa prenáša doteraz neexistujúca úloha strategickej a metodickej koordinácie politík výskumu, vývoja a inovácií. Zastrešovať ju bude sekcia výskumu, vývoja a inovácií, ktorá koordinuje prípravu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií. Pod úrad vlády sa tiež presúva Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie. Ako uviedli z ÚV SR: “Otázka výskumu, vývoja a inovácií sa týmto krokom stáva premiérskou témou. Okrem presunu pod ÚV SR sa bude meniť aj zloženie rady, pričom po novom v nej budú zastúpení okrem kľúčových ministrov aj uznávaní vedci a manažéri v súlade s medzinárodnou praxou.”

Medzi nové kompetencie bude patriť schvaľovanie predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií na tri nasledujúce kalendárne roky a záväznej metodiky, jednotnej pre všetky druhy financovania. Predbežný plán financovania by mal sprehľadniť pre výskumníkov a firmy zdroje financovania zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov a aj plánu obnovy.

Podľa ÚV SR menšie opatrenia a zlepšenia možno očakávať už v priebehu tohto roka. Ako dodali z ÚV SR: “Schválenie reformy je dôležitým krokom k transformácii Slovenska na krajinu priaznivejšiu pre excelentný výskum a inovácie.”

Zdroj: TASR, zverejnené: 20. 4. 2022, autor: rpa