Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Redizajn EraPortálu a pozvánka do Alumni databázy

Centrum vedecko-technických informácií SR oznámilo zásadnú aktualizáciu portálu projektu SK4ERA, zameraného na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Táto iniciatíva prichádza s cieľom zlepšiť interakciu so všetkými zainteresovanými stranami a uľahčiť prístup k nástrojom a zdrojom, ktoré projekt ponúka.

Projekt SK4ERA, financovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko, má ambíciu vyriešiť dlhodobý problém Slovenska s nízkou účasťou v Európskom výskumnom priestore a zapájaní sa do projektov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca výrazne ovplyvňuje kvalitu národného výskumu a inovácií, a to nielen v porovnaní s inými krajinami EÚ, ale aj v rámci medzinárodného kontextu.

Redizajn portálu prináša moderný a intuitívny dizajn, ktorý zlepšuje prístup k informáciám a nástrojom projektu. Nové funkcie a rozhranie portálu umožnia jednoduchšie a efektívnejšie využívanie jeho služieb všetkými zainteresovanými subjektmi.

Jednou z noviniek je aj aktualizovaná výzva k registrácii do Alumni SK4ERA databázy. Slovenská republika sa snaží posilniť svoju pozíciu v medzinárodnom výskume a inováciách prostredníctvom siete slovenských výskumníkov doma aj v zahraničí. Táto databáza potenciálnych rečníkov a expertov poskytne verejným výskumným inštitúciám, univerzitám a odbornej verejnosti cenný zdroj pre posilnenie medzinárodnej spolupráce.

“Od začiatku projektu SK4ERA v roku 2018 sme boli svedkami neuveriteľného záujmu zo strany Slovákov pôsobiacich v zahraničí. Mnohí z nich preukazujú hlboké zapojenie do udalostí a snahu podporovať vedecký a výskumný potenciál Slovenska, hoci žijú mimo jeho hraníc. Ich angažovanosť je pre nás inšpiráciou a potvrdením dôležitosti našej práce.” Hovorí koordinátor projektu Peter Wachter.

Prihlásením sa do Alumni SK4ERA získate prístup k rôznym výhodám, vrátane sprostredkovania kontaktov s domácimi aktérmi, možnosti využitia priestorov a zázemia CVTI SR na organizáciu podujatí, mentoringu pre žiadateľov o granty v programe Horizont Európa, preplatenia cestovných nákladov na podujatia v rámci Európskeho výskumného priestoru a šancu byť zaradený do zoznamu potenciálnych rečníkov na podujatiach organizovaných CVTI SR alebo SLORD v Bruseli.

Projekt SK4ERA II si kladie za cieľ posilniť medzinárodnú spoluprácu vo vede a výskume a zlepšiť pozíciu Slovenska v Európskom výskumnom priestore. Pre viac informácií a registráciu do databázy Alumni SK4ERA navštívte portál projektu SK4ERA.

Kontakt pre médiá: Centrum vedecko-technických informácií SR Tel: +421 269 253 102, Email: sekretariat@cvtisr.sk

Zdroj: CVTI SR, pew