Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rámcový program Nemeckej Spolkovej vlády pre výskum zdravia

„Rámcový program výskumu zdravia je štrukturovaný a kladie v prvom rade dôraz na ľudí, presadzuje riešenie zdravotných kríz, personalizovanú medicínu a masívny prienik digitalizácie do všetkých oblastí činnosti zdravotníctva“.

Kľúčové oblasti na ktoré sa zameria pôsobnosť politiky výskumu zdravia sú:                                                       

*prevencia chorôb a uzdravenie pacientov                                                                                                                            

*pokrok v medicíne                                                                                                                                                                       

*posilnenie pozície medicínskeho výskumu

Publikáciu Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) predstavili v marci 2021 členovia  Nemeckej Spolkovej vlády, spolková ministerka pre výskum a vzdelávanie Anna Karliczek a spolkový minister pre zdravotníctvo Jens Spahn.

Vo svojom príhovore k publikácii uviedli: „Prvý test na detekciu infekcie SARS-CoV-2 a prvá vakcína SARS-CoV-2 schválená v EÚ sú súčasťou inovácií realizovaných v Nemecku. Inovácie sú výsledkom dlhoročného vynikajúceho výskumu, ktorý dostal v Nemecku prevratný impulz v podobe financovania. Tieto dva úspešné kroky poukazujú na výhody dlhodobého, široko zameraného výskumu zdravia pre pacientov“.

Pandémia korony zároveň odhalila v čom sa môže Nemecko ešte zlepšiť. Na zaistenie najlepšej možnej starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19potrebné nové štruktúry a formy spolupráce medzi všetkými relevantnými stranami zapojenými do výskumu a starostlivosti

Na tento účel zriadila Spolková vláda „Národnú výskumnú sieť pre univerzitnú medicínu“, ktorá umožňuje rýchlu výmenu a analýzu údajov z výskumu a starostlivosti, aby bolo možné pacientov s diagnózou COVID-19 liečiť podľa aktuálneho stavu výskumu  v štruktúre, ktorá sa v súčasnej pandémii osvedčila a dá sa použiť aj na boj s inými chorobami v akomkoľvek zdravotnom zariadení v budúcnosti.. Lekcie z pandémie dodali nemeckému zdravotníckemu výskumu nový impulz a opäť  sa ukazuje, aká dôležitá je digitalizácia v systéme zdravotnej starostlivosti.

 Je tiež zrejmé, že je žiadúce v Nemecku a Európe posilniť technologickú suverenitu vo vývoji liekov a vakcín. Na to je potrebné rozšíriť vedecké a technologické know-how a umožniť udržateľnú medzinárodnú spoluprácu.                                                                                                                                                                                              

V rámci „Rámcového programu Spolkovej vlády pre výskum zdravia“ vytvorila Nemecká Spolková vláda ochranný val na financovanie výskumu zameraného na budúcnosť v Nemecku v ktorom zohľadnila aj rizikové pandemické situácie.

„Rámcový program Spolkovej vlády pre výskum zdravia“ zdôrazňuje priority výskumnej politiky, ktoré prispievajú k prekonaniu vedeckých a sociálnych výziev súčasnej pandémie tak, aby boli výskum a zdravotná starostlivosť ešte lepšie pripravené na krízové výzvy budúcnosti.

Viac informácií:

                                                                             

Publikácia BMBF: Gesundheitsforschung der Bundesregierung

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 13. 9. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa