Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky vedecký fond podporí základný výskum

Financovanie projektom základného výskumu v Rakúsku. Zdroj: https://www.fwf.ac.at

Rakúsky vedecký fond (FWF) vo svojej tlačovej správe zo dňa 12. októbra 2023 oznámil, že vo svojom poslednom schvaľovacom kole udelil súhlas s financovaním 153 projektov základného výskumu. Tento impulz znamená začiatok prevratných vedeckých objavov v celom Rakúsku.

Schvaľovanie financovania projektov FWF doma a v zahraničí

Na štvrtom zasadnutí správnej rady Rakúskeho vedeckého fondu (FWF) v roku 2023 rozhodol novovytvorený výbor o pridelení financií na základný výskum. Celkovo bolo predložených 552 projektov, čo spolu predstavuje objem žiadosti 185,06-milióna EUR. Z toho 153 projektov, teda 27,7 % získalo, vďaka sľubným nápadom, želané financovanie výskumu v celkovom objeme takmer 48-miliónov EUR.

Väčšina schválených výskumných projektov, spolu 71, pochádza zo súboru individuálnych projektov pre viacročné výskumné projekty. Tieto projekty pokrývajú širokú škálu tematických oblastí a demonštrujú rozmanité odborné znalosti rakúskej výskumnej komunity. Okrem národných projektov bolo schválených 31 projektov z medzinárodného programu individuálnych projektov, v ktorých sú podporované „talentované mozgy za hranicami štátu.“

V rámci medzinárodného štipendijného programu „Erwina Schrödingera“ s návratovou fázou bolo financovaných 11 výskumníkov. Tento program umožňuje mladým výskumníkom získať cenné medzinárodné skúsenosti a podporuje medzinárodnú výmenu nápadov a „know-how.“ Schrödingerove štipendiá preto predstavujú investíciu do budúcnosti rakúskej vedeckej komunity.

Pomer žien a mužov v kariérnom programe ESPRIT je vyvážený

Na aktuálnom zasadnutí správnej rady s vyváženým pomerom pohlaví v žiadostiach a schváleniach sa Rakúskemu vedeckému fondu (FWF) podarilo v post- doc programe „ESPRIT“ rozbehnúť 21 projektov. Zo 67 žiadostí kariérneho programu „ESPRIT“ bolo schválených 21 výborne posúdených projektov v objeme okolo 7-miliónov EUR, z toho 11 projektov so ženami ako projektovými manažérkami. Prostredníctvom kariérneho programu „ESPRIT“ podporí Rakúsky vedecký fond (FWF) vysoko kvalifikovaných postdoktorandov bez ohľadu na ich disciplínu.

Nové kuratórium FWF zahájilo svoju činnosť

Vedeckí poradcovia Rakúskeho vedeckého fondu (FWF na čele s prezidentom Christofom Gattringerom  sa stretávajú na zasadnutia správnej rady päťkrát do roka, aby rozhodovali o žiadostiach o financovanie. Koncom septembra sa skončilo funkčné obdobie predchádzajúcich členov a na ich miesto nastúpili  noví členovia správnej rady. Funkčné obdobie novej správnej rady trvá do roku 2026 a tvorí ju 69 vedcov z celého Rakúska z oblasti biológie a medicíny, prírodných vied a techniky ako aj humanitných a spoločenských vied.

Všetky novo financované projekty sú dostupné online.

Viac informácií:

Novo financované projekty dostupné online

Členovia nového kuratória Rakúskeho vedeckého fondu (FWF)

Zdroj: https://www.fwf.ac.at, zverejnené: 24. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa