Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsky technologický inštitút AIT založil spin-off Infrared City

Klimatické simulácie infrared.city. Zdroj: https://www.infrared.city

Rakúsky technologický inštitút (AIT) oznámil vo svojej tlačovej správe zo dňa 11. októbra 2023 úspech v zabezpečení počiatočného financovania pre štart AIT spin-off infrared.city vo výške 1-milión EUR. „AIT Infrared City GmbH“ (infrared.city) je inovatívny „start-up“, ktorý je zameraný na inteligentný, odolný dizajn a plánovanie. V investičnom kole dominoval „xista science ventures“, renomovaný fond rizikového kapitálu, zameraný na vedecký výskum. Ďalšie investície pochádzajú od uznávaných investorov  ako sú „2bX“, „Heartfelt“, „Antle“ a „P3A Ventures.“

Počiatočné financovanie umožní „infrared.city“ urýchliť vývoj a nasadenie  špičkovej technológie na podporu architektov a plánovačov, ktorí preferujú udržateľné, inteligentné a odolnejšie dizajnové riešenia.

Markus Ray, vedúci oddelenia „Digital Resilient Cities“ – „Centrum pre energiu v AIT poznamenal: „Veľmi nás teší úspech „infrared.city.“ Naším poslaním je podporovať všetkých hráčov v mestskom plánovaní a stavebnom priemysle rozhodovaním založeným na dôkazoch v ranom procese plánovania. Je dôležité byť schopný posúdiť množstvo rôznych prístupov k integrovaným riešeniam a vysoko výkonným spôsobom v rôznych oblastiach, ako sú klíma, energetika a mobilita. „AIT infrared.city“ umožňuje po prvýkrát v histórii  sprístupniť analýzy mikroklímy pre rôzne varianty plánovania, takmer v reálnom čase, pomocou umelej inteligencie (AI), ako základnej zložky pre skutočné zmeny pre budúcnosť mestského plánovania a manažmentu.“

 Ako dodal Angelos Chronis, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ „infrared.city.“: „Som veľmi rád, že môžem oznámiť úspešné zavŕšenie nášho počiatočného financovania a som vďačný za podporu (AIT) pri založení „start-upu“„infrared.city“.  

AIT prináša do startupu „infrared.city“ široké odborné znalosti. Ako vedľajší produkt z laboratória „City Intelligence Lab“ môže „infrared.city“ čerpať zo skúseností z medzinárodného výstavného projektu. „City Intelligence Lab“ je interaktívna platforma na skúmanie nových foriem a technológií pre budúcu urbanistickú prax, sleduje prístup spoločného tvorivého rozvoja a spoločného vytvárania nových poznatkov. Kľúčové technológie, ako sú rozšírená realita a umelá inteligencia sa používajú na vytváranie zložitých simulácií  a parametrických návrhov.

„infrared.city“ je platforma pre inteligentné a odolné plánovanie založené na umelej inteligencii (AI). Táto platforma vyvíja digitálne nástroje s cieľom  pochopiť a sprístupniť komplexné environmentálne simulácie pre všetky zainteresované strany v zastavanom prostredí. S predikčnými modelmi, ktoré sú riadené pomocou AI dokáže „infrared.city“ poskytovať výsledky simulácie extrémne rýchlo a pri nízkych nákladoch.

Najmodernejší model strojového učenia poskytuje v reálnom čase spätnú väzbu o výkone návrhov dizajnu a môže viesť k rozhodnutiam uvedomujúcim si klímu v každom kroku procesu. V súčasnosti poskytuje „infrared.city“ spätnú väzbu o slnečnom, svetelnom a veternom výkone. Čoskoro budú však k dispozícii aj ďalšie analýzy a taktiež inteligentný „Insights-Assistent.“

Portfólio tém „AIT Centre for Energy“ je založené na troch centrálnych systémoch:

  • udržateľné verejné zásobovanie energiou

  • dekarbonizácia priemyselných procesov a systémov

  • inovatívne technológie a riešenia pre odolnosť miest (budovy, mestá)

 

V „AIT Centre for Energy“ pracuje pod vedením Wolfganga Hribernika približne 270 zamestnancov, ktorí skúmajú riešenia pre udržateľné dodávky energie zajtrajška. Dlhoročné skúsenosti a vedecká excelentnosť odborníkov z AIT, ako aj kvalitná laboratórna infraštruktúra a globálne siete ponúkajú spoločnostiam inovatívne služby a služby aplikovaného výskumu a tým i jasnú konkurenčnú výhodu na tomto budúcom trhu.

Viac informácií:

Infrared City

Center for Energy

Zdroj: https://www.ait.ac.at; https://www.infrared.city, zverejnené: 14. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa