Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsko začalo výskumnú iniciatívu „Quantum Austria“

Rakúsko z iniciatívy Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu investuje 107-miliónov EUR do rozšírenia kvantového výskumu a technológií s prostriedkami z plánu rozvoja a odolnosti NextGenerationEU. Cieľom je ďalšie posilnenie konkurencieschopnosti a európskej spolupráce v tejto strategickej kľúčovej technológii. Financovanie sa poskytuje tak na výskum základov, ako aj na vývoj praktických aplikácií. Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFG) a Vedecký fond FWF úzko spolupracujú pri prideľovaní financií – podávanie žiadostí je možné od 26. novembra 2021.

Kvantové počítače, ktoré riešia určité, výpočtovo náročné úlohy oveľa rýchlejšie ako klasické digitálne počítače; komunikačné kanály odolné voči odpočúvaniu; Meracie prístroje bezprecedentnej presnosti – kvantové technológie sľubujú odpovede na výzvy, ktoré v súčasnosti nemožno nájsť so žiadnou inou technológiou. Objavujú sa ďalekosiahle skoky v inováciách a výskumníci z Rakúska sú na čele. S cieľom vytvoriť udržateľný ekonomický impulz z koronakrízy poskytuje spolková vláda pod vedením Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu 107-miliónov EUR spoločnosti Quantum Austria z prostriedkov rozvojového plánu EÚ NextGenerationEU na kvantový výskum a kvantové technológie.

Lepšie šance v pretekoch o znalosti, technológie a nové aplikácie

Strategickým cieľom je zintenzívniť základný výskum pre kvantové technológie a podporiť využitie a uvedenie na trh vysoko inovatívnych produktov a služieb. Quantum Austria je súčasťou rakúskej stratégie RTI a podporuje jej ciele od oblasti excelentného a kooperatívneho výskumu až po rozširovanie digitálnych infraštruktúr.

Ako uviedol minister pre vedu Heinz Faßmann pri príležitosti štartu Quantum Austria: „Vďaka dlhoročnej federálnej podpore môžu výskumníci na univerzitách a vo firmách skúmať možnosti kvantových technológií spolu s najlepšími na svete. Quantum Austria stavia na tomto obrovskom potenciáli. Z krízy vedome investujeme do mimoriadne perspektívnej oblasti budúcnosti, aby sme ešte viac zlepšili šance Rakúska v pretekoch znalostí, technológií a perspektívnych aplikácií.“

Ako uviedla generálna riaditeľka FFG Henrietta Egerth: „Pre Rakúsko ako obchodnú lokalitu je dôležité, aby spoločnosti investovali do budúcich technológií v ranom štádiu a zabodovali inovatívnymi produktmi „made in Austria“. Platí to najmä pre kvantové technológie, ktoré majú obrovský potenciál. Nástroje financovania FFG a FWF ponúkajú na mieru šitú podporu pre domácich aktérov pozdĺž celej inovačnej osi. So svojou európskou sieťou umožňuje FFG aj posilnenie nadnárodnej spolupráce pre túto dôležitú kľúčovú technológiu.“

Ako dodal prezident FWF Christof Gattringer, ktorý zdôraznil pridanú hodnotu úzkej spolupráce medzi FWF a FFG: „Kvantový výskum otvára úplne nové možnosti, ktoré zatienia všetko, čo doteraz existovalo. Objavujú sa veľké skoky v inováciách. S Quantum Austria spolu s FFG zlepšujeme šance, že výskumníci z Rakúska sa budú môcť v budúcnosti presadiť aj na špičkovej medzinárodnej úrovni.“

Quantum Austria potrvá do roku 2026

Od 26. novembra 2021 si z existujúcich ponúk FFG a FWF môžu vyberať výskumní pracovníci, univerzity, neuniverzitné výskumné inštitúcie a firmy v oblasti kvantového výskumu a technológií. Do roku 2026 sú naplánované celkovo tri kolá výberových konaní.

Spolupráca medzi týmito dvoma financujúcimi organizáciami pokrýva široký rozsah potrieb financovania – ponuka siaha od financovania výskumných pracovníkov na univerzitách až po výskumné a vývojové aktivity start-upov, podnikov a priemyslu. Financie sú dostupné napríklad na výskum základných technológií pre kvantové systémy alebo na zriadenie vysokovýkonných laboratórií a technického vybavenia. Zároveň sa budú ďalej rozširovať kapacity Rakúska v oblasti vysokovýkonných a kvantových počítačov.

Podpora prostredníctvom existujúceho portfólia financovania FFG a FWF Ocenenie sa udeľuje v rámci existujúcich a osvedčených formátov financovania, aby sa umožnilo rýchle a nekomplikované rozhodnutie o financovaní. V FFG sú k dispozícii nástroje financovania okrem iného pre kooperatívne projekty výskumu a vývoja, individuálne projekty priemyselného výskumu, vedúce projekty, prenos znalostí alebo infraštruktúru výskumu a vývoja. Predloženie do FWF je možné pre jednotlivé projekty, program 1000 nápadov a dva kariérne programy ESPRIT a Schrödinger.

Medzinárodní experti podporujú Quantum Austria

Na implementácii Quantum Austria sa podieľajú poprední kvantoví experti, aby sa pri implementácii mohla zohľadniť aj európska dimenzia a aby bolo možné začleniť medzinárodnú expertízu. Vedeckému poradnému výboru bude predsedať špičková nemecká výskumníčka a držiteľka Leibnizovej ceny Christine Silberhornová.

Viac informácií:

Quantum Austria

Quantum Austria Funding Initiative

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at; https://www.ffg.at; https://www.fwf.ac.at; zverejnené: 26. 11. 2021, autor: rpa,