Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsko predstavilo svoje prvé klimaticky neutrálne mestá

Misia „Climate Neutral City“ má už v Rakúsku svoje prvé priekopnícke mestá. V rámci misie „Climate Neutral City“ sa úspešne prihlásilo už šesť veľkých miest a tiež niekoľko malých miest. Misia podporí rakúske mestá, aby sa vďaka výskumu a inováciám stali ešte rýchlejšie klimaticky neutrálnymi.           

  

Zdroj: smart-cities-marketplace.ec.europa.eu

Významnými partnermi spolupráce sú „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy“ (BMK) a „Klimatický a energetický fond“, ktoré mestá sprevádzajú na ceste ku klimatickej neutralite. V rámci počiatočnej výzvy na predkladanie ponúk rakúskej „Agentúry na podporu výskumu“ (FFG) získalo finančné prostriedky šesť „pionierskych miest“. Sú to rakúske mestá Viedeň, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Villach a St. Pölten. 

Tieto mestá sú dôležitým kľúčom na ceste ku klimatickej neutralite v Rakúsku. Prvé priekopnícke mestá v rámci misie „Climate Neutral Cities“ zohrávajú na tejto ceste obzvlášť dôležitú priekopnícku úlohu. Ukazujú, ako možno vzájomným spojením síl úspešne realizovať aj tie najambicióznejšie klimatické ciele. 

Podľa slov spolkovej ministerky pre ochranu klímy Leonore Gewessler, „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy“ (BMK), úzko spolupracuje s týmito mestami, aby sa čo najrýchlejšie vytvorili optimálne rámcové podmienky pre realizáciu cieľov misie. Spoločne píšeme príbehy o úspechu miest v kontexte potrebnej energetickej a mobilnej transformácie.“

Pioneer Cities“ sú dôležitou iniciatívou, ktorá rýchlo prináša výsledky výskumu a inovatívne technológie do širokého prostredia užívateľov. Len tak z toho môžeme ako spoločnosť získať najväčší úžitok. Spolupráca medzi všetkými aktérmi je zároveň nevyhnutná na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a udržateľnosti. S priekopníckymi mestami sa oba ciele dosahujú tým najlepším možným spôsobom,“ dodáva generálny riaditeľ FFG Klaus Pseiner.

 20 miliónov eur pre priekopnícke mestá      

Tieto priekopnícke mestá (od 50 000 obyvateľov) uzatvárajú oficiálne partnerstvo so „Spolkovým ministerstvom pre ochranu klímy“ (BMK)  s cieľom ešte rýchlejšie dosiahnuť cieľ klimatickej neutrality. V rámci tejto verejno-právnej spolupráce bude mať každé mesto k dispozícii dva milióny eur. Zámerom je vybudovať potrebné kapacity a kompetencie pre spoločnú misiu, napr. prostredníctvom novoprijatých zamestnancov miest, ktorí priamo zabezpečujú realizáciu zodpovedajúcich opatrení v oblasti klimatickej neutrality.

Hlavný dôraz sa kladie na stratégie a opatrenia na prechod v oblasti energetiky a mobility. Navyše, vďaka úzkej spolupráci medzi mestom a Rakúskou Spolkovou vládou je možné optimálne využiť rôzne národné a európske ponuky a iniciatívy financovania (národné iniciatívy RTI, financovanie implementácie European City Mission atď.) Druhá výzva sa začala vo februári 2023, v rámci ktorej sa o spoluprácu môžu uchádzať ďalšie štyri mestá.

Spoločne klimaticky neutrálne

Pre menšie mestá (10 000 – 50 000 obyvateľov) bola vytvorená zodpovedajúca ponuka financovania v rámci misie prostredníctvom programu financovania „Majáky pre odolné mestá 2040“, ktorý poskytuje  „Klimatický a energetický fond.“ V malých rakúskych mestách žije takmer 1,3 milióna ľudí. Priemerná veľkosť týchto miest sa pohybuje okolo 16 000 obyvateľov čo zodpovedá zhruba „typickému rakúskemu“ okresnému mestu.                                       

Tieto malé mestá majú špecifické rámcové podmienky, ale aj jasnú príťažlivosť pre okolité komunity. Úspešne sa prihlásilo už 13 malých miest. „Rakúska Spolková vláda“ ich podporuje pri vytváraní „cestovných máp pre klimatickú neutralitu“ s riešeniami prispôsobenými danej cieľovej skupine.

„Rakúsko je krajina malých miest. Sociálne a ekonomicky formujú svoj okres a svoj región. Inovácie a projekty, ktoré sa realizujú v malých mestách, majú dopad na celé okolie. Z tohto dôvodu sa tu intenzívne zapájame svojimi iniciatívami návrhmi a financovaním. Naším cieľom je stavať mosty medzi mestami a regiónmi, zavádzať inovácie a rýchlo riešiť dopady klimatických zmien“- vysvetľuje Bernd Vogl, generálny riaditeľ „Klimatického a energetického fondu (Climate and Energy Fund).

„Skutočnosť, že mestá a „Spolkové ministerstvo na ochranu klímy“ (BMK) tu spolupracujú priamo, umožňuje realizovať ešte efektívnejšie opatrenia a zároveň vysiela dôležitý signál že mestské oblasti sú tzv. „meničmi hier“ (Gamechanger) na ceste ku klimaticky neutrálnej budúcnosti. Nás, ako združenie miest, teší doterajšia veľmi úspešná spolupráca a najmä to, že do tejto misie sú zaradené priekopnícke mestá všetkých veľkostí. Len spoločne môžeme dosiahnuť klimaticky neutrálnu budúcnosť,“ dodáva Thomas Weninger, generálny tajomník Asociácie miest.

Malé priekopnícke mestá  môžu okrem toho využiť výsledky výskumných a demonštračných projektov vo väčších priekopníckych mestách. Veľké a malé priekopnícke mestá by sa mali navzájom podporovať, podieľať sa spoločne na sprievodných procesoch „Climate Neutral City Mission“ a vymieňať si cenné skúsenosti, ako spoločníci a priekopníci pre spoločný cieľ klimatickej neutrality.

 

Zdroje: ots.at, nachhaltigwirtschaften.at, ffg.at; zverejnené: 13.04.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová