Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsko nalieha na Európsku komisiu, aby okamžite začala asociačné rozhovory so Švajčiarskom

Rakúsko si želá, aby Európska komisia okamžite začala rokovania so Švajčiarskom o jeho pridružení k výskumnému programu EÚ Horizont Európa. Vypočuli si to ministri EÚ pre výskum na neformálnom zasadnutí Rady začiatkom tohto týždňa.

Ako povedal svojim kolegom rakúsky minister pre výskum Heinz Fassmann: „Švajčiarsko je v srdci Európy a zdieľa naše hodnoty a princípy. Je to už desaťročia silný partner pre výskum a inovácie a obrovská inovačná výkonnosť Švajčiarska bola nedávno opäť jasne preukázaná v hodnotiacej tabuľke európskych inovácií. Úzka výskumná spolupráca so Švajčiarskom je zrejmá v najlepšom zmysle slova a pokračovanie tohto partnerstva je v záujme oboch strán.“

Švajčiarsko bolo pridružené k predchodcovi programu Horizont Európa, programu Horizont 2020, ktorý krajine umožnil plný prístup k programu na rovnakom základe ako členským štátom EÚ. Krajine však bolo zakázané zabezpečiť si miesto v novom výskumnom programe a zostal jej obmedzený prístup po tom, čo švajčiarska vláda zablokovala príspevok vo výške 1,2-miliárd EUR do kohéznych fondov EÚ.

Švajčiarsko vyjadrilo ochotu začať rozhovory čo najskôr, ale Komisia sa snaží o nevyrovnané platby do kohéznych fondov.

Rakúsky minister poznamenal, že je potrebné prispieť, ale úzka spolupráca v oblasti výskumu by mohla pomôcť obnoviť napäté vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom. Ako dodal Fassmann: „Vďaka výskumu dokážeme postaviť most a tiež prispieť k zblíženiu medzi EÚ a Švajčiarskom.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.bmbwf.gv.at, zverejnené: 23. 7. 2021, autor: rpa