Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúsko má ďalšie klimaticky neutrálne mestá

Klimaticky neutrálne mestá. Zdroj: https://nachhaltigwirtschaften.at

V tlačovej správe zo dňa 24. júla 2023 uverejnila Rakúska agentúra na podporu výskumu –  „Forschungsförderungsgesellschaft“ (FFG) správu o tom, že k „Misii EÚ- Klimaticky neutrálne mestá“ sa pripojili ďalšie rakúske mestá ako Linz, Salzburg, Dornbirn a Wiener Neustadt, ktoré sa stávajú priekopníkmi na ceste ku klimatickej neutralite.

Prostredníctvom „Národného energetického a klimatického plánu“ (NEKP) predstavilo Rakúsko svoj komplexný a integrovaný plán, ktorý ukazuje cestu k dosiahnutiu energetických a klimatických cieľov Rakúska do roku 2030. Tento plán zahŕňa aj tie sektory, ktoré nepodliehajú systému obchodovania s emisiami , ako sú napríklad doprava, poľnohospodárstvo a budovy.

Pri realizácii ambicióznych cieľov „NEKP“, alebo „European Green Deal“ zohrávajú zásadnú úlohu budovy, mestské časti a mestá, energetické spoločnosti a realitný priemysel. Sú to plánovači, investori a prevádzkovatelia klimaticky neutrálnej infraštruktúry budúcnosti, ktorí majú k dispozícii základné plánovacie nástroje na navrhovanie a implementáciu klimatickej neutrality.

Misia „Climate Neutral City“ otvára príležitosti pre hospodárstvo a spôsob života, ktoré šetria zdroje a sú klimaticky neutrálne. Linz, Salzburg, Dornbirn a Wiener Neustadt sa úspešne prihlásili k Misii „Climate Neutral City“ a teraz patria medzi desať priekopníckych miest, spolu s Viedňou, Grazom, St. Pöltenom, Klagenfurtom, Villachom a InnsbruckomCieľom Misie „Climate Neutral City“ je umožniť mestám implementovať ich vlastné stratégie pre prechod v energetike a mobilite a v obehovom hospodárstve. Svoju administratívu sústreďujú výlučne na klimatickú neutralitu a zavádzajú nové, inovatívne riešenia. Každé mesto dostane na túto transformáciu  finančné prostriedky vo výške dvoch miliónov EUR.

Podľa slov Leonore Gewessler, spolkovej ministerky pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“(BMK): „Mestá zohrávajú ústrednú úlohu v boji proti klimatickej kríze. Som preto veľmi rada, že sa k tejto transformácii prihlásili ďalšie štyri mestá, Linz, Salzburg, Dornbirn a Wiener Neustadt, ktoré sa teraz stávajú klimaticky neutrálnymi priekopníkmi. Ukazujú názorný príklad, ako môžeme spojiť sily, aby sme lokálne zaviedli ambiciózne klimatické ciele.“

Henrietta Egerth a Klaus Pseiner, konatelia spoločnosti „Forschungsförderungsgesellschaft“ (FFG) uviedli: „Pionierske mestá sú odhodlanými priekopníkmi transformácie smerom ku klimatickej neutralite. V spolupráci so svojimi kooperačnými partnermi vyvíjajú inovatívne riešenia a rýchlo uvádzajú výsledky výskumu do praxe. Tým významne prispievajú k dosiahnutiu klimatických cieľov a tiež poukazujú na dôležitosť výskumu a inovácií pre trvalo udržateľný rozvoj našej spoločnosti.“

Vzory pre kvalitu života a klimatickú neutralitu

Priekopnícke mestá sú dôležitými vzormi a slúžia ako hodnotné prostredie pre vzdelávanie. Mestá zohrávajú ústrednú úlohu v boji proti klimatickej kríze. Spôsobujú približne tri štvrtiny celosvetových emisií CO2 a sú zodpovedné za 78 % globálnej spotreby energie. V budúcnosti bude stále viac ľudí žiť v metropolitných oblastiach a budú obzvlášť vystavení účinkom klimatických zmien, počnúc od vĺn horúčav, cez znečistenie ovzdušia, až po extrémne výkyvy počasia. Mestá, ako ekonomické motory a centrá pre výskum a inovácie, majú tiež osobitný potenciál rozvíjať nové stratégie a riešenia a stať sa priekopníkmi v ochrane klímy a adaptácii na zmenu klímy. Klimaticky neutrálne mestské štvrte sú vhodné pre budúcnosť a ponúkajú bezpečné prostredie na život. Okrem iného sa vyznačujú vysokou kvalitou bývania a života, dodávkami obnoviteľnej energie, atraktívnymi ponukami mobility, dobrou infraštruktúrou, dostatkom zelených a otvorených plôch, možnosťami participácie ako aj dobrou sociálnou interakciou. Ostatné rakúske mestá budú mať úžitok z hromadenia vedomostí a poznatkov a môžu začať so stratégiami a aktivitami, ktoré už boli v praxi vyskúšané a testované.

O misii „Climate Neutral City“

S Misiou „Climate Neutral City“ podporuje rakúske „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“(BMK) v spolupráci s „Klimatickým a energetickým fondom“ rakúske mestá, aby sa vďaka výskumu a vývoju rýchlejšie stali klimaticky neutrálnymi. Priekopnícke mestá tak napredujú spoločne a vyvíjajú praktické, klimaticky účinné riešenia pre prechod v energetike a mobilite, ako aj na obehové hospodárstvo, ktoré by sa mali týmto spôsobom implementovať a šíriť rýchlejšie. Komplexné výskumné aktivity a sprievodné opatrenia pripravujú pôdu pre napredovanie rozvoja miest šetrných ku klíme. Pre obyvateľov mesta to znamená vyššiu kvalitu života, zdravie, bezpečné zásobovanie a sociálnu súdržnosť.

Misiu „Climate Neutral City“ podporujú „Rakúska Spolková spoločnosť pre opatrenia technologickej politiky“ (AustriaTech), „Rakúska agentúra na podporu výskumu“ (Forschungsförderungsgesellschaft FFG), „Rakúska spoločnosť pre životné prostredie a technológiu“ (ÖGUT) a „Salzburgský inštitút pre územné plánovanie a bývanie“ (SIR).

Zdroj: https://www.ffg.at; https://nachhaltigwirtschaften.at, zverejnené: 2. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa