Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

RAKÚSKO – Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied

RAKÚSKO - Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied

Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a počas posledných troch rokov nepretržite pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.

Uzávierka: 7. jún 2021

Viac informácií

Zdroj: SAIA, zverejnené: 19. 4. 2021, autor: rpa