Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFG) 

FFG - Research works

Výskum, vývoj a inovácie sú hlavnými hybnými silami ekonomického, technického a sociálneho rozvoja. Spoločnosti založené na výskume rastú rýchlejšie, dosahujú vyššie vývozné kvóty a vytvárajú viac pracovných miest ako iné spoločnosti.   

Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFGÖsterreichische Forschungsförderungsgesellschaft) podporuje štrukturálne zmeny v Rakúsku rôznymi opatreniami. Financovanie z FFG významne prispieva k získavaniu nových poznatkov, vývoju nových výrobkov a služieb, a tým k väčšej konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Uľahčuje, alebo umožňuje financovanie výskumných a inovačných projektov, a tým pomáha znižovať riziko výskumu. FFG podporuje medzinárodné vytváranie sietí a podporuje vedeckú kariéru výskumníkov. 

FFG je hlavným centrom pre výskum a inovácie v oblasti podnikania v Rakúsku.   

Každoročne schvaľuje financovanie asi 3 000 nových projektov a prideľuje viac ako 2-miliardy EUR na výskum v Rakúsku. Spektrum financovaných projektov sa pohybuje od technických a vedeckých stáží a štúdií realizovateľnosti cez propagáciu podnikových projektov až po podporu projektov spolupráce v oblastiach zameraných na trvalo udržateľný rozvoj ľudských zdrojov, budúcnosť špičkových kompetenčných výskumných centier a lepšie vytváranie medzinárodných výskumných sietí.

Počet výskumných spoločností v Rakúsku sa za posledných 15 rokov takmer zdvojnásobil.

FFG významne prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti viacerých spoločností prostredníctvom výskumu a inovácií. Poskytuje ročne celkovo okolo 70-miliónov EUR pre „start -up“  firmy. Ide o špeciálne financovanie tzv. “innovation check“.

FFG ako „Národné kontaktné miesto Rakúska“ pre „Program Horizon Europe“ poskytuje komplexné informácie o všetkých možnostiach financovania a účasti v „Programe Horizon Europe“, ako i ďalších najbližších európskych iniciatívach financovania prostredníctvom plánovaných podujatí v období od 12. januára do 22. marca 2021.

FFG prináša aktuálne informácie o nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov, európskych partnerstvách a nových misiách pre Európu. Program 35 online – podujatí s vybranými týždennými kľúčovými témami prináša užitočné základné informácie a výmeny s odborníkmi a expertmi z EÚ.

Program jednotlivých podujatí programu Horizon Europe:

25.-29.1.2021

„Horizon Europe –  Cluster 1 – Health“ 

možnosti financovania na podporu inovácií vo výskume zdravia a  zdravotných systémov.

Bližšie informácie

8.-12.2.2021

„Horizon Europe – Cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)“                                                                                                                                                         

– možnosti financovania inovácií a  výskumu pre zdravú planétu

Bližšie informácie

9.-12.2.2021

„Horizon Europe – Cluster 5 (Climate, Energy and Mobility)“ 

– možnosti financovania zelených inovácií v oblasti ochrany klímy, energetiky a mobility

Bližšie informácie

15.-19.2.2021

„Horizon Europe – Digital, Security, Industry and Space“                                                                                                        

– možnosti financovania inovácií pre spoločnosť nachádzajúcu sa v procese zmien

Bližšie informácie

1.- 5.3.2021

„Horizon Europe – Úspešná implementácia projektov“

– od žiadosti až po ukončenie projektu

Bližšie informácie

8.-12.3.2021                                                                                                                                                                                

„Horizon Europe – Excellent Europe – Supporting Research Careers in Academia and Industry“

Excelentná Európa – podpora kariérneho rastu v akademickej a priemyselnej sfére

Bližšie informácie

15.-19.3.2021

„Horizon Europe – pohľad za horizont – posilnenie Európy prostredníctvom internacionalizácie, kultúry a inkluzivity. Európsky výskumný priestor (ERA) – Cluster 2“                                                                                                               

humanitné, sociálne a kultúrne vedy (GSK) a medzinárodná spolupráca

Bližšie informácie

Podujatia sa budú konať za účasti jednotlivých expertov z Európskej komisie.

                                                                                       

Kontakt:

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)

Sensengasse 1                                                                                                                                                                                                    

1090 Wien

Tel.: +43 5 7755-0

E-Mail: office@ffg.at

Zdroj: https://www.ffg.at, zverejnené: 25.1.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa