Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúska národná nadácia pre výskum, technológie a vývoj (FTE)

Rakúska národná nadácia pre výskum, technológie a vývoj (FTE). Zdroj: https://www.stiftung-fte.at

Rakúska národná nadácia pre výskum, technológie a vývoj (Nationalstiftung für Forschung – FTE) je základom a garantom strategického, dlhodobého a udržateľného financovania rakúskych výskumných iniciatív, ktoré nie je závislé od rozpočtu.

Úlohou nadácie je podporovať výskum, technológie a inovácie v Rakúsku, najmä však iniciovať interdisciplinárne a transdisciplinárne opatrenia v oblasti výskumu. Finančné prostriedky nadácie sa rozdeľujú jednotlivým spolkovým finančným inštitúciám v súlade s uzneseniami  správnej rady nadácie. Nadácia slúži výlučne na účely výskumu a vývoja v prospech celej spoločnosti.  

O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje „Správna rada Národnej nadácie(RFTE). Tvoria ju odborníci z ministerstiev zodpovedných za výskum, vývoj a technológie „Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“ (BMK), „Spolkové ministerstvo práce a hospodárstva“ (BAW), „Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMWF), „Spolkové ministerstvo financií“ (BMF) zástupca „Österreichische Nationalbank“ (OeNB) a predseda „Rady pre výskum a technologický rozvoj“ (FTE-Rat).

Spolupráca medzi „Radou pre výskum a technologický rozvoj“ (FTE-Rat) a predstaviteľmi Rakúska umožňuje „Rakúskej národnej nadácii pre výskum, technológie a vývoj“ (FTE) strategickú orientáciu na sociálne príležitosti a spoločenské výzvy. Ročné priority financovania určuje „Rakúska Spolková vláda“ v súlade s vládnym programom na roky 2020 – 2024 a stratégiou RTI 2030.

Transparentné rozhodovanie

Finančné prostriedky prideľuje „Správna rada RFTE“ s prihliadnutím na strednodobú „Rakúsku stratégiu pre výskum a technologický rozvoj.“ Rozhodnutia „Správnej rady nadácie“ (RFTE) vychádzajú z odporúčania „Rady pre výskum a technologický rozvoj“, ktorá poskytuje strategické pozadie pre rozhodnutia. 

Fondy „Zukunft Österreichinvestujú v roku 2023 do rakúskeho výskumu 140-miliónov EUR

Fondy „Zukunft Österreich“, ktoré sú súčasťou „Rakúskej národnej nadácie pre výskum, technológie a vývoj“ (FTE) poskytli 20. júna t.r. na rok 2023 140-miliónov EUR na financovanie špičkového výskumu v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako je vývoj technológií a inovácií.

44-miliónov EUR pôjde do „Rakúskej agentúry na podporu výskumu“ (FFG), 39 miliónov EUR do Vedeckého fondu (Wissenschaftsfond -WF), 12,3-milióna EUR do „Rakúskej akadémie vied“ (ÖAW), 11-miliónov EUR do spoločnosti „Ludwiga Boltzmanna“, 14-miliónov EUR do kresťanskej „Doppler Research Society“ a 19,7-milióna EUR pre „Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH.“ 

Na základe „Stratégie RTI 2030“ sa pridelené finančné prostriedky používajú na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

  • Dobehnúť medzinárodné top rebríčky a posilniť Rakúsko ako miesto RTI 
  • Zamerať sa na efektivitu a dokonalosť           
  • Spoľahnúť sa na vedomosti, talenty a zručnosti  

Pozornosť sa sústreďuje najmä na misie EÚ, partnerstvá EÚ, program „Digitálna Európa“, klinický výskum, umelú inteligenciu, výskum a vývoj v sektore polovodičov – zákon EÚ o čipoch, excelentné špeciálne výskumné oblasti a výskumné skupiny, aplikačne orientovaný základný výskum, dôveru vo vedu a demokraciu, rizikový kapitál na rozširovanie „start-upov“, radikálne inovácie a podpora mladých talentov.

Distribúciu finančných prostriedkov spolkovým finančným inštitúciám realizuje „Rakúska národná nadácia pre výskum, technológie a vývoj“ (FTE). Týmto spôsobom sa využívajú existujúce a osvedčené inštitučné štruktúry. 

Viac informácií:

Fonds Zukunft Österreich investiert im Jahr 2023 140 Millionen Euro in die österreichische Forschung

Zdroj: https://www.stiftung-fte.at, zverejnené: 14. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa