Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Rakúska a poľská univerzita sa pripojili k aliancii Unite vedenej Aalto University vo Fínsku

Graz University of Technology and Wroclaw University of Science and Technology join the Unite! alliance. In the image photos of the university buildings.
Technická univerzita v Grazi (Rakúsko) a Technická univerzita vo Wroclawi (Poľsko)

S rozšírením zo siedmich na deväť členov, Unite! Univerzitná sieť pre inovácie, technológie a strojárstvo zvyšuje svoj vplyv na európsky priestor vysokoškolského vzdelávania.

Univerzita Aalto vo Fínsku a ďalší partneri s potešením privítali dvoch nových partnerov v aliancii – Technickú univerzitu v Grazi (Rakúsko) a Technickú univerzitu vo Wroclawi (Poľsko). Spolu deväť partnerov bude mať viac ako 200 000 študentov a ročne viac ako 40 000 absolventov. Ako uviedla prezidentka Unite! Prof. Dr. Tanja Brühl: „S touto novou konfiguráciou deviatich plnohodnotných partnerov v budúcnosti bude Unite! môcť prehĺbiť a rozšíriť svoju cestu k úspechu. Nová výzva Erasmus+ nám tiež dáva príležitosť definovať túto cestu pred nami.“

Strojárstvo, veda a technika v spoločenskom kontexte

Sieť The Unite! bola založená v roku 2019 ako výsledok iniciatívy Európskej komisie transformovať Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania do roku 2025. Európske univerzity sú konzorciami univerzít v rámci Únie, ktoré prispievajú k zvyšovaniu medzinárodnej konkurencieschopnosti vysokých škôl v Európe.

Zakladajúcimi členmi siete Unite! je sedem popredných európskych technických a komplexných univerzít – Univerzita v Grenobli (INP UGA) vo Francúzsku, Univerzita v Lisabone v Portugalsku, Kráľovský technologický inštitút KTH vo Švédsku, Univerzita Aalto vo Fínsku, Technická univerzita v Darmstadte v Nemecku, Polytechnická univerzita v Turíne v Taliansku a Polytechnická univerzita (Barcelona Tech) v Španielsku.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aalto.fi, zverejnené: 17. 1. 2022, autor: rpa