Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Publikácia: R&D and Innovation Sector in Slovakia

No alternative text description for this image

SARIO predstavilo publikáciu v anglickom jazyku o výskume a vývoji na Slovensku a venuje sa tak isto podpore inovácií, ktoré úzko súvisia s rozvojom výskumu a vývoja. 

Napriek tomu, že je Slovensko považované za výrobnú veľmoc, vidí svoju budúcnosť predovšetkým v projektoch a investíciách s vysokou pridanou hodnotou, najmä do výskumu a vývoja a inovatívnych operácií. Cieľom tejto publikácie je predstaviť existujúce aj perspektívne oblasti slovenského výskumu a vývoja. Okrem toho zdôrazňuje kľúčové výhody pre investorov, prečo umiestniť svoje výskumné pracoviská v SR.

R&D & Innovation Sector in Slovakia

Zdroj: SARIO, zverejnené: 16.10.2020, autor: rpa