Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Publikácia INESS: Next Generation EU

Tlačová správa - Next Generation EU

V novej publikácií INESS o Pláne obnovy pre Európu s názvom Next Generation EU – Prečo sa báť balíka obnovy autor upozorňuje na riziká Next Generation EU (NGEU) a snaží sa stlmiť neprimeraný optimizmus, ktorý momentálne okolo NGEU panuje.

V stručnosti sú opísané problémy, ktoré balík prináša:

  1. Skoková centralizácia EÚ
  2. Trvalo dočasný charakter
  3. Falošné zaštítenie sa pandémiou
  4. Jedna veľkosť všetkým nesedí
  5. Nerealistické objemy peňazí na efektívne čerpanie
  6. Nárast byrokratického aparátu
  7. Väčšia izolovanosť EÚ od svetových trhov
  8. Nárast centrálneho plánovania
  9. Zníženie motivácie k potrebným reformám
  10. Negatívne efekty plánovaných nových daní

Hlavným záverom je, že očakávané pozitívne dopady NGEU na ekonomiky členských štátov sa budú realizovať len s veľkými ťažkosťami. Vyvažovať ich budú nemalé negatívne dopady, o ktorých sa dnes hovorí len veľmi potichu.

Next Generation EU – Prečo sa báť balíka obnovy

Zdroj: INESS, zverejnené: 20.1.2021, autor: rpa