Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Publikácia Eurydice: Organizácia akademického roka 2020/21 v Európe

Zaujíma vás, ako je akademický kalendár štruktúrovaný tento rok, najmä potom, čo Covid-19 výrazne ovplyvnil naše systémy vysokoškolského vzdelávania? Európska komisia zverejnila 28.9.2020 publikáciu Eurydice, založenú na národných údajoch, ktorá poskytuje presné informácie o začiatku akademického roka, termínoch, prázdninách a skúškach. Zdôrazňujú sa tiež rozdiely medzi univerzitnými a neuniverzitnými študijnými programami. Informácie sú k dispozícii pre 37 krajín.

The Organisation of the Academic Year in Europe 2020/21

Zdroj: EK, zverejnené: 30.9.2020, autor: rpa