Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Publikácia BMBF „Výskum a inovácie pre ľudí“

High-Tech Strategy 2025 - BMBF

Spolkové ministerstvo pre školstvo a výskum (BMBF) v Nemecku zverejnilo publikáciu s názvom: „Forschung und Innovationen für Menschen – Výskum a inovácie pre ľudí“.

V úvodnom príhovore k publikácii BMBF spolková ministerka Anja Karliczek uviedla, že Nemecko sa stalo krajinou inovácií predovšetkým vďaka inovatívnym produktom a službám a tým si dlhodobo vytváralo meno a upevňovalo svoju pozíciu po celom svete.

Nemecké hospodárstvo predstavuje miesto, ktoré je jedno z desiatich najintenzívnejších koncentrácií výskumu v celosvetovom meradle. Aby dosiahlo túto špičkovú pozíciu, investovalo Nemecko do výskumu značné finančné prostriedky. Od začiatku prvej „High-Tech-  stratégie“ v roku 2006 sa investície do výskumu a vývoja zvýšili o viac ako 30-miliárd EUR. Nemecko je jednou z mála krajín EÚ, ktorá už takmer dosiahla svoj 3 % cieľ „Stratégie Európa 2020“.

Čo však prinesie budúcnosť, aké ciele, perspektívy a príležitosti sa naskytnú?

Podľa vyjadrení nemeckej spolkovej ministerky Anji Karliczek zostáva Nemecko i naďalej krajinou v ktorej pretrváva odhodlanie a duch vynaliezavosti, čo prostredníctvom inovácií naďalej zvyšuje kvalitu života, súdržnosť, prosperitu a trvalo udržateľný rozvoj celej spoločnosti. Je však potrebné konať už dnes, pretože Nemecko nestojí iba pred hlavnými sociálnymi výzvami, ale musí tiež čeliť rýchlym technologickým zmenám a silnej medzinárodnej konkurencii.

Nemecká Spolková vláda si preto stanovila vo svojej „High-Tech Strategy 2025“ ambiciózne ciele. Plán je v spolupráci so Spolkovými krajinami a podnikmi zvýšiť do roku 2025 výdavky na výskum a vývoj na 3,5 % HDP, lepšie využiť vedomostný potenciál a premieňať nápady na inovácie, ktoré sú úspešné na celom svete a prospešné pre všetkých ľudí.

Nemecko podporí kreatívne nápady, excelentný výskum a efektívny prenos nových poznatkov a technológií do aplikácií. Podporí „open innovations- otvorené formy inovácií“ a vznik s tzv. „skokových inovácií“, ktoré majú veľký potenciál otvoriť úplne nové trhy a využiť ďalší sociálny potenciál.

Každý, kto bude chce napredovať vo výskume a inováciách, musí tiež posilniť svoje ďalšie vzdelávanie. Aby bolo Nemecko pripravené pre budúcnosť, musí mať nielen najmodernejšiu technologickú základňu, ale aj špičkových odborníkov. Vždy, keď sa podporia nové technológie a procesy, musí sa paralelne investovať aj do odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania. To je jediný spôsob, ako sa Nemecko môže pripraviť na pracovný svet budúcnosti a každodenného života v digitálne prepojenom svete. Iba tak sa dá motivovať ľudí a spoločnosť k aktívnej účasti na inováciách.

Ako uviedla na záver predslovu spolková ministerka Anja Karliczek: „Riešme nové výzvy spoločne s tvorivosťou, svižnosťou, s odvahou a sebavedomím.

Viac informácií

Forschung und Innovation für die Menschen – Die Hightech-Strategie 2025

Research and innovation that benefit the people – The High-Tech Strategy 2025

Zdroj: BMBF, zverejnené: 8.4.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa