Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Publikácia BMBF k High-Tech – stratégii 2025

Publikácia Spolkového ministerstva pre školstvo a výskum (BMBF) v Nemecku s názvom „Fortschrittsbericht zur High-Tech Strategie 2025“ dokumentuje benefity v oblasti High-Tech – stratégie 2025.

Vzdelávanie, výskum a inovácie sú primárne dôležité pre zabezpečenie našej budúcnosti. Tvoria základ pre hospodársky, sociálny a technologický pokrok. Prostredníctvom výskumu a inovácií chceme transformovať náš životný štýl a hospodárstvo takým spôsobom, aby konkurencieschopnosť a zachovanie prirodzenej podpory života a sociálna spravodlivosť sa stali kompatibilnými. Na dosiahnutie týchto cieľov bola prijatá Stratégia 2025. Je to strategický rámec pre politiku Nemecka v oblasti výskumu a inovácií. High-Tech stratégia 2025 podporuje cieľ, ktorým je krok – zvýšenie investícií do výskumu a vývoja zo súčasnej úrovne približne 3 % HDP Nemecka ročne na 3,5 % do roku 2025. Nemecko chce zostať na špici inovácie na celom svete. A aby to dosiahli, musí pre to urobiť viac. Je to tak preto, lebo inovácie sú stále viac a dynamickejšie a digitálnejšie, čo vytvára nové výzvy. Čelíme týmto výzvam – a prekonávame ich. Chceme ponúknuť vedu, obchod a spoločnosť v otvorenom prostredí, v ktorom sa dá testovať nový spôsob získavania, šírenia a výmeny poznatkov a musíme zapojiť nových partnerov. Strategické otvorenie vedy, výskumu a inovácií je odpoveď na rastúci inovatívny stimul.

Viac informácií:

Fortschrittsbericht zur Hightech-Strategie 2025

The High-Tech Strategy 2025 Progress Report

Zdroj: BMBF, zverejnené: 7.4.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa